Освітні програми

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

 

Освітній рівень: другий (магістерський)

Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії