Події

Громадське обговорення освітніх програм «Суспільні комунікації» та
«Регіональні студії» з колегами з Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича та Національного авіаційного
університету.

 23 червня 2021 рік 
Київсь
кий університет імені Бориса Грінченка

 

 

 

 

 

 

 

Сторінка 1 із 111