Освітні програми та навчальні плани

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Освітньо-професійна програма 081.00.01.Право зі Спеціальності 081 Право

Навчальний план підготовки здобувачів ВО за ОП 081.00.01 Право Спеціальність 081

Зміни до Освітньо-професійної програми 081.00.01 Спеціальність 081 Право

Навчальний план підготовки здобувачів за ОП 081.00.01 Право Спеціальність 081 (зі змінами)

Освітньо-професійна програма 081.00.01 Право зі Спеціальність 081 Право (нова редакція)

Навчальний план підгот.за ОП 081.00.01 Право Спеціальність 081 Право (нова редакція)

Навчальний план підгот.здобув. за ОП 081.00.01 Право Спеціальність 081 з.ф.н. (зі змінами)

Освітньо-професійна програма 081.00.01 Право зі Спеціальність 081 Право (нова редакція. 2024 р.)

Навчальний план підгот.за ОП 081.00.01 Право Спеціальність 081 Право д.ф.н.(нова редакція. 2024 р.)

 

 

Освітній рівень: другий (магістерський)

Освітньо-професійна програма 081.00.01 Право зі Спец.081 Право

Навчальний план підгот.за ОП 081.00.01 Право Спец.081 Право

Навчальний план підгот.за ОП 081.00.01 Право Спец.081 Право з.ф.н.

Освітня програма "Право" другого (магістерського) рівня (2021 р.)