Центр місцевого самоврядування

Мета:  бути ефективною практичною  базою  з формування  у майбутніх юристів знань та навичок з організації забезпечення діяльності органів  місцевого самоврядування.

Завдання Центру

  • створення можливостей для підвищення обізнаності студентів з діяльністю органів місцевого самоврядування;
  • забезпечення можливостей з формування у студентів практичних навичок за фахом;
  • забезпечення формування у студентів уявлення про особливості організації правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування та ролі юристів в такій діяльності;
  • узгодження потреб органів місцевого самоврядування з фаховою підготовкою майбутніх юристів;
  • поглиблення і закріплення студентами отриманих в процесі навчання знань;
  • формування у студентів інтересу до майбутньої професійної діяльності в різних сферах місцевого самоврядування;
  • підвищення свідомого ставлення студентів до навчання, поглиблення і закріплення на практиці отриманих в процесі навчання знань з галузі місцевого самоврядування.

Форми роботи Центру:

- ознайомчі екскурсії в  органах місцевого самоврядування, підприємствах, закладах, установах  комунальної власності форми власності;

- тематичні зустрічі з  фахівцями системи місцевого самоврядування на теми особливостей організації та функціонування  місцевого самоврядування;

- практичні лекторії за участю керівників юридичних служб  органів місцевого самоврядування щодо правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування та  організації роботи юридичних служб органів місцевого самоврядування;

- тематичні зустрічі з депутатами місцевих рад;

- спільні з органами місцевого самоврядування  організаційно-правові заходів щодо підготовки в  Університеті  юристів для  галузей місцевого самоврядування;

 - науково-практичні конференції, семінари, круглі столи тощо за участі студентів, викладачів Університету та  представників  органів місцевого самоврядування, органів державної влади з актуальних питань правового регулювання відносин місцевого самоврядування;

- заняття з  оволодіння практичними навичками студентами з  розробки  правових документів, зокрема проєктів актів органів місцевого самоврядування.

Керівник Центру – Положишник Валентина Олександрівна, доцент кафедри публічного права, доктор філософії права, Факультету права та міжнародних відносин, Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

Презентація Центру місцевого самоврядування