Центр "Дипломатично-протокольна служба"

 

 Центр «Дипломатично-протокольна служба»

Центр «Дипломатично-протокольна служба» створений в рамках «Стратегії (програми) розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка на 2018-2022 рр.». В основі його діяльності – практико-орієнтоване навчання та провадження освітнього процесу за схемою: «Аудиторне навчання – центри компетентностей – бази практик».

У відповідності до Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом МОН України № 1002 від 04.08.2020 р. робота Центру орієнтована на формування наступних загальних та спеціальних компетентностей та програмних результатів навчання.