Центр дипломатично-протокольна служба

 

Компетентності:

 • здатність використовувати  в комунікаціях, бесідах,  переговорах норми дипломатичного протоколу та етикету;
 • здатність дипломатичними засобами утверджувати національні інтереси держави у міжнародних комунікаціях та захищати інтереси українських громадян за кордоном;
 • розуміння порядку проходження дипломатичної служби;
 • здатність забезпечувати документообіг  дипломатичної служби.

 

Дисципліни:

 • Вступ до спеціальності
 • Дипломатична та консульська служба
 • Дипломатичний протокол та етикет
 • Конфліктологія та теорія переговорів

 

 Практичний результат: 

 • програми візитів офіційних осіб;
 • програми дипломатичних прийомів;
 • дипломатичні документи (візитні картки, дипломатичні ноти, службові, доповідні, пам'ятні записки);
 • правила іміджу дипломата, державного службовця, політика.

  

Способи реалізації:

 • екскурсії: Музей історії дипломатичної служби України, Представництво ООН в Україні,
 • «рольові ігри» (дипломатичні переговори, прийоми; наради послів,  брифінги з актуальних питань зовнішньої політики та міжнародних відносин);
 • моделювання посадових обов’язків державних службовців відділів міжнародного співробітництва органів центральної виконавчої влади, дипломатичних та консульських установ;