Навчальні дисципліни

На освітньо-професійній програмі 081.00.01 Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (галузь знань: 08 Право, спеціальність: 081 Право) передбачено опанування студентами таких освітніх компонентів:

 

  

На освітньо-професійній програмі 081.00.01 Право другого (магістерського) рівня вищої освіти (галузь знань: 08 Право, спеціальність: 081 Право) передбачено опанування студентами таких освітніх компонентів: