Навчальні дисципліни

Навчальні дисципліни

   Про високий рівень юридичної освіти в Університеті Грінченка свідчить також той факт, що студенти (в рамках бакалаврської та магістерської програм) мають змогу отримати знання з таких галузей і підгалузей права та спеціально вироблених курсів за окремими правовими дисциплінами, як:

 • Адвокатура України;
 • Адміністративна відповідальність;
 • Адміністративне право України;
 • Адміністративне процесуальне право України;
 • Адміністративне судочинство України;
 • Актуальні питання адміністративного права України;
 • Актуальні питання верховенства права та правосуддя в Україні;
 • Актуальні питання конституційного права України;
 • Актуальні питання освітнього права України;
 • Актуальні проблеми господарського правата процесу;
 • Актуальні проблеми земельного права України;
 • Актуальні проблеми інтелектуальної власності;
 • Актуальні проблеми муніципального права України;
 • Актуальні проблеми теорії права і держави;
 • Актуальні проблеми трудового права України;
 • Банківське право;
 • Виборче право та виборча система;
 • Виконавче провадження;
 • Галузеве законодавство в соціальній роботі;
 • Господарське законодавство;
 • Господарське право;
 • Господарське право України;
 • Господарський процес;
 • Державне (конституційне) право зарубіжних країн;
 • Договірне право;
 • Екологічне право;
 • Житлове право;
 • Загальна частина кримінального права України;
 • Законодавчі норми в сфері організації спеціальних подій;
 • Захист прав дитини;
 • Земельне право;
 • Інтелектуальна власність;
 • Інтелектуальна власність та авторське право;
 • Інтелектуальна власність у перекладі;
 • Інформаційне право;
 • Історія вчень про державу та право;
 • Історія держави і права зарубіжних країн;
 • Історія держави і права України;
 • Конституційне право;
 • Конституційне право України;
 • Криміналістика;
 • Кримінологія;
 • Кримінальне право;
 • Кримінальне право України;
 • Кримінальний процес;
 • Методика викладання правознавства в школі;
 • Методика викладання фахових дисциплін;
 • Методика навчання правознавства;
 • Методологія сучасного правознавства;
 • Методологія та методи наукових досліджень;
 • Міжнародне право;
 • Міжнародне приватне право;
 • Міжнародне публічне право;
 • Нормативно-правова база наукових досліджень та наукової діяльності;
 • Нормативно-правове забезпечення вищої освіти;
 • Нормативно-правове забезпечення дошкільної освіти;
 • Нормативно-правове забезпечення загальної середньої освіти;
 • Нотаріат України;
 • Організаційно-правові засади державного управління;
 • Основи законодавства у сфері бізнесу;
 • Основи методики написання навчальних та наукових робіт у галузі права;
 • Основи римського приватного права;
 • Права людини, громадянина України;
 • Правова регламентація захисту авторських прав;
 • Правове регулювання в галузі учнівського та студентського самоврядування;
 • Правове регулювання адміністративних послуг;
 • Правове регулювання регулювання екологічної безпеки;
 • Правові системи сучасності;
 • Право;
 • Право та бізнес;
 • Право в державному управлінні;
 • Право Європейського Союзу;
 • Правознавство;
 • Право інтелектуальної власності;
 • Патентознавство;
 • Податкове право;
 • Сімейне право;
 • Соціологія права;
 • Теорія держави і права;
 • Теорія правотворчості;
 • Трудове право;
 • Трудове право України;
 • Фінансове право;
 • Фінансове право України;
 • Філософія права;
 • Цивільне і сімейне право;
 • Цивільне право;
 • Цивільний процес;
 • Юридична деонтологія;
 • Юридична етика;
 • Юридична компаративістика;
 • Юридична психологія;
 • Я – студент.