Студентське самоврядування

 

Сиуденстське самоврядування

 

Struktura

 

Департамент інформаційного забезпечення

Функціональні задачі:
1.Створення та ведення офіційних сторінок Факультету та РСС у соціальних мережах;
2.Інформаційний  супровід заходів  Факультету (фотографування, SMM, підготовка матеріалів та публікацій на сайті);
3.Залучення партнерів та спонсорів до співпраці з РСС;
4.Організація функціонування інформаційних стендів

 

 

Департамент організації дозвілля

Функціональні задачі:
1.
Розробка та впровадження концепції проведення заходів з урахуванням специфіки професії;
2.
Організація та проведення заходів Факультету та Університету
3. Організація роботи профспілки,координація старост та тьюторів;
4.Співпраця з Науковим товариством;
5.Розвиток корпоративної культури та лідерства;

 

 

Департамент  зовнішньої політики та волонтерства

Функціональні задачі:

1.Формування позитивного іміджу РСС в університеті та за його межамим;
2.Співпраця з структурними підрозділами Університету;
3.Налагодження партнерства з іншими ВНЗ на міському,регіональному та міжнародному рівнях;
4.Розвиток волонтерського руху;
5.Профорієнтаційна робота;
6.Співпраця з провідними організаціями у сфері  права та міжнародних відносин