Конференції та публікації

НАУКОВІ РОЗВІДКИ З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА

Електронний збірник матеріалів круглого столу "Сучасні проблеми муніципального права"

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 24 квітня 2020 року)

Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 24.04.2021 р.

«ПРАВА ЛЮДИНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ» до тижня права і дня загальної декларації прав людини. Збірник наукових праць за матеріалами круглого столу 11 грудня 2020 року.

ПРОГРАМА VІ круглого столу ДО ТИЖНЯ ПРАВА І ДНЯ ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ «ПРАВА ЛЮДИНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ» 11 грудня 2020 року.

Сертифікати що засвідчують участь VІ круглому столі до Тижня права з нагоди прийняття Загальної декларації прав людини

Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права»(Київ, 20 травня 2022 року, Київський університет імені Бориса Грінченка). 

Програма міжнародної науково-практичної конференції «НАУКОВІ РОЗВІДКИ З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ПРИВАТНОГО ТА ПУБЛІЧНОГО ПРАВА» (24.04.2023 р.)

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Наукові розвідки з актуальних проблем приватного та публічного права» 24 квітня 2023 р.