Неформальна освіта

Шановні студенти! 

Неформальна освіта – освіта, яка здійснюватися поза межами нашого закладу та реалізується в рамках професійного спрямування освітньої програми і індивідуальної траєкторії навчання студента. Неформальне навчання передбачає отримання слухачами актуальних практичних і теоретичних знань та вдосконалення професійних навичок через участь у освітніх проектах, літніх та весняних школах, отримання знань на освітніх платформах тощо.

Ваші напрацювання у неформальній освіті важлива складова вашого особистого професійного розвитку та розкривають ваші потенційні можливості.

За бажанням студента додатково вивчені дисципліни (модулі) можуть бути включені до його індивідуального навчального плану. Вони будуть зазначені у додатку до диплома поряд із іншими дисциплінами, які студент опанував під час навчання за відповідною освітньою програмою. Для визнання результатів навчання на онлайн-курсах потрібно подати у навчальний відділ Факультету права та міжнародних відносин заяву  проходження курсу та сертифікат, що підтверджує факт і результати навчання. Рішення про зарахування кредитів і результатів навчання виноситься для розгляду на засідання  кафедри та ухвалюється голосуванням членів кафедри.

Проте, слід звернути увагу, що навчальний курс, який ви проходити поза навчання за освітньою програмою, має відповідати змісту фахового спрямування, мати приблизно такий же обсяг (кількість кредитів), як і вибіркові навчальні дисципліни. Крім того, можуть бути враховані лише ті курси (в тому числі онлайн-курси), які студент пройшов під час навчання за відповідною освітньою програмою та які завершилися отриманням сертифікату. При прийняті рішення про зарахування кредитів і результатів навчання випускова кафедра звертає увагу саме на ці критерії. 

Неформальна освіта
Неформальна освіта
Неформальна освіта
Неформальна освіта
Неформальна освіта
Неформальна освіта
Неформальна освіта
Неформальна освіта
Неформальна освіта
Неформальна освіта
Неформальна освіта
Неформальна освіта
Неформальна освіта
Неформальна освіта
Неформальна освіта
Неформальна освіта
Неформальна освіта
Неформальна освіта

Неформальна освіта 2...
Неформальна освіта 2023
Неформальна освіта 2...
Неформальна освіта 2023
Неформальна освіта 2...
Неформальна освіта 2023