Наукові теми кафедри

Теми індивідуальних наукових досліджень кафедри

«Актуальні проблеми та виклики ЄС у часи пандемії COVID-19» -  к.і.н., доцент кафедри Вдовиченко Вікторія Андріївна.

«Європейська політика сусідства в нових геополітичних умовах» - д.н. з держ. упр., професор, професор кафедри, Грицяк Ігоря Андрійович.

«Європейський інформаційний простір: сучасний стан та проблеми розвитку», к.н. з держ. упр., доцент кафедри Пістракевич Олена Володимирівна.

«Міжнародне право розвитку: теорія та практика» - к.ю.н., доцент, доцент кафедри Братко Ірина Василівна.

«Розвиток нових галузей міжнародного права» - к.ю.н., с.н.с., доцент кафедри Ворошилова Інна Валеріївна.