Наукові теми кафедри

Теми індивідуальних наукових досліджень кафедри

«Європейська політика сусідства в нових геополітичних умовах» - д.н. з держ. упр., професор, професор кафедри, Грицяк Ігоря Андрійович.

«Міжнародне право розвитку: теорія та практика» - к.ю.н., доцент, доцент кафедри Братко Ірина Василівна.

«Розвиток нових галузей міжнародного права» - к.ю.н., с.н.с., доцент кафедри Ворошилова Інна Валеріївна.

«Міжнародне та національне валютне право» - к.ю.н., доцент, доцент кафедри Шереметьєва Ольга Юріївна.