Центр практичної юриспруденції

Мета роботи Центру: набуття студентами практичних навичок та умінь з підготовки юридичних документів та ведення справ на основі положень адміністративного, цивільного, трудового, сімейного, кримінального та інших галузей права.

Під час їх проведення студенти повинні:

 • самостійно аналізувати правові явища;
 • надавати консультації з правових питань;
 • розв’язувати практичні завдання, що виникають при застосуванні норм права до конкретних практичних ситуацій та складати відповідні документи.

Робота в Центрі передбачає:

ІІ курс – 30% теоретико-практична підготовка, 70% - вироблення умінь і навичок;

ІІІ курс – 40% теоретико-практична підготовка, 60% - вироблення умінь і навичок

Крім того робота в Центрі передбачає  засвоєння студентами теоретичних знань у сфері правового регулювання правовідносин та набуття практичних навичок для вирішення конкретних юридичних ситуацій.

 

Керівник Центру практичної юриспруденції: старший викладач О. М. Байталюк

Завдання Центру:

 • надання студентам можливості набуття навичок практичної діяльності за фахом;
 • забезпечення участі студентів у проведенні різноманітних наукових заходів проведених на базі центру компетентності;
 • співпраця з фахівцями-юристами та проведення тренінгів, МК, гостьових лекцій;
 • формування у студентів інтересу до наукової роботи шляхом навчання методиці самостійного пошуку актуальних проблем в сфері муніципального права, місцевого самоврядування та їх вирішення;
 • надання студентам можливості викладати свої міркування з обговорюваних питань і аргументовано відстоювати свою позицію, яка містить аналіз вимог чинного законодавства, науково-методичної літератури, розумну критику, вміння поєднувати теоретичний матеріал з практичною діяльністю працівників юридичної сфери;
 • забезпечення розвитку творчого, наукового та критичного мислення у студентів;
 • забезпечення формування вмінь до співпраці у роботі шляхом проведення модельних ситуацій.

 

Основні напрями діяльності Центру:

 • Теоретична складова (підготовка студентів під час аудиторних занять, МК, гостьові лекції)
 • Наукова складова (участь у конференціях, круглих столах, підготовка тез доповідей та наукових статей)
 • Практична складова (проходження практики, проведення моделей судових засідань, робота з тематичними кейсами)

Презентація Центру практичної юриспруденції

 

 

Про заходи Центру практичної юриспруденції Ви можете дізнатися,перейшовши за посиланнями:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=113399973934913&id=100938918514352

https://www.facebook.com/aliona.kalashnik/posts/3638870172871186

https://www.facebook.com/stasik.kruk/posts/5617820751577543

https://www.facebook.com/liliya.orel.1/posts/508077513370462

https://www.facebook.com/liliya.orel.1/posts/309816309863251

Юридичний марафон "Примусове виконання рішення суду - проблеми, перспективи, лайфхаки"

Обговорення проблем ГПК у Центрі практичної юриспруденції

Круглий стіл до Дня юриста: «Державно-правові реформи: сучасний стан та тенденції розвитку»