Матеріали конференцій, круглих столів та інших наукових заходів, публікації