Наукова робота співробітників кафедри

Науково-дослідна діяльність кафедри публічного права здійснюється всіма її викладачами. Наукова робота кафедри спрямована на вирішення актуальних проблем юридичної науки України,  у тому числі і публічного права. Науково-дослідна діяльність кафедри здійснюється згідно з комплексним планом науково-дослідницьких робіт, який розробляється і затверджується щорічно на засіданні кафедри.

Науково-дослідна робота викладачів складається з таких основних напрямків як здійснення наукових досліджень при підготовці дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD), підготовка монографій, підручників та навчальних посібників, публікація наукових статей та участь у наукових і науково-практичних конференціях. Також викладачі кафедри здійснюють керівництво науковою роботою студентів як у межах роботи наукових гуртків так і при підготовці наукових робіт студентів для участі у конференціях і конкурсах поза межами інституту.

За кафедрами факультету права та міжнародних відносин з 11 грудня 2022 року закріплена наукова тема  «Правове забезпечення  публічних та приватних відносин суб’єктів столиці в умовах євроінтеграції» (реєстраційний номер 0122U201660).

До наукових досліджень щорічно залучається більшість студентів спеціальності «Право», які приймають участь у міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних конференціях. Робота студентських конференцій дозволяє поглиблювати знання з дисциплін і надавати студентам навичок науково-дослідницької роботи.

Власова Г. П. -  Обгрунтування наукової теми

Профіль кафедри у Google Scholar