Про кафедру

 

Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права є випусковою для спеціальностей

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та 293 «Міжнародне право».

 

 

 

У рамках даної спеціальності  реалізуються освітні програми за рівнями та спеціалізаціями:

«Регіональні студії»:

Освітній рівень – перший (бакалаврський);

термін навчання – 3 роки 10 місяців (денна форма)

Кваліфікація: бакалавр

Спеціалізації: «Країни Центральної та Східної Європи», «Країни Північної Америки та Західної Європи »

Ліцензійний обсяг: 30

«Суспільні комунікації»:

Освітній рівень – перший (бакалаврський);

термін навчання – 3 роки 10 місяців (денна форма)

Кваліфікація: бакалавр

Спеціалізації: «Міжнародні медіакомунікації», «Міжнародна інформаційна безпека»

Ліцензійний обсяг: 30

«Міжнародне право»:

Освітній рівень – перший (бакалаврський);

термін навчання – 3 роки 10 місяців (денна форма)

Кваліфікація: бакалавр

Спеціалізації: «Муніципальна дипломатія», «Правове регулювання міжнародних економічних відносин»

Ліцензійний обсяг: 25

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Освітній рівень – другий;

термін навчання - 1 рік 4 місяці (денна форма)

Кваліфікація: магістр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; перекладач

Освітні програми: «Суспільні комунікації» та «Регіональні студії».

Ліцензійний обсяг: 25