Наукові теми кафедри

 

Теми індивідуальних наукових досліджень кафедри на 2021-2023/2024 роки:

  • «Брендинг постсоціалістичних країн у нових геополітичних реаліях» – к.політ.н., доцент кафедри Лісовська Мирослава Миколаївна.
  • «Відносини України та Республіки Польща в нових геополітичних умовах» – к.і.н., доцент, доцент кафедри Мельник Ганна Мирославівна.
  • «Європейський інформаційний простір: сучасний стан та проблеми розвитку» – к.н. з держ.управл., доцент кафедри Пістракевич Олена Володимирівна.
  • «Зовнішня політика США та Канади: східноєвропейський вектор» – к.і.н., доцент, доцент кафедри Бессонова Марина Миколаївна.
  • «Міжнародний порядок та питання безпеки в сучасних геополітичних умовах» – д.і.н., с.н.с., професор кафедри Цвєтков Олександр Глібович.
  • «Проблеми безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні» – к.і.н., професор кафедри, декан Факультету Кулініч Микола Андрійович
  • «Проблеми міжнародної безпеки в нових геополітичних умовах (на основі документів ООН)» – к.і.н., доцент, доцент кафедри Слюсаренко Ірина Юріївна.
  • «Публічна дипломатія в системі стратегічних комунікацій: практичний вимір» – к.і.н., доцент кафедри Ілюк Тетяна Василівна.
  • «Роль ООН у вирішенні міжнародних міграційних проблем» – к.і.н., доцент, доцент кафедри Брайчевська Олена Андріївна.
  • «Українсько-польські зовнішньополітичні відносини: історія та сучасність» – д.і.н., доцент, завідувач кафедри Яблонський Василь Миколайович 

Звіт про виконання індивідуальних тем досліджень науково-педагогічних працівників кафедри міжнародних відносин