Наукові теми кафедри

 

Теми наукових досліджень кафедри на 2018-2021 роки:

 

1. «Інфраструктурна складова міжнародних відносин (на прикладі Центрально-Східної Європи)» – завідувач кафедри Жалоба І.В.;

2. «Європейська політика сусідства в нових геополітичних умовах» – професор кафедри Грицяк І. А.;

3. «Моделі та реалії відносин: США і Північноєвропейські країни» – професор кафедри Цвєтков О.Г.;

4. «Проблеми міжнародної безпеки в нових геополітичних умовах» – доцент кафедри Слюсаренко І.Ю.;

5. «Відносини України та Республіки Польща в нових геополітичних умовах» – доцент кафедри Мельник Г.М.;

6. «Міжнародні міграції в сучасному світі» – доцент кафедри Брайчевська О.А.;

7. «Брендинг постсоціалістичних країн в нових політичних реаліях» – старший викладач кафедри Лісовська М.М.;

8. «Євроатлантична інтеграція України в нових геополітичних умовах» – старший викладач кафедри Пістракевич О.В.;

9. «Міжнародне право розвитку: теорія та практика» – доцент кафедри Братко І.В.);

10. «Визнання держав на сучасному етапі розвитку міжнародного права: теорія і практика» – доцент кафедри Тимченко Л.О.;

11. «Зовнішня політика США та Канади: витоки та перспективи» – доцент кафедри Бессонова М.М.;

12. «Еволюція мусульманського права в умовах глобалізації» – доцент кафедри Ворошилова І.В.;

13. «Італійська Республіка в європейському інтеграційному процесі» - доцент кафедри Вдовиченко В.А.