Наукові теми кафедри

 

Теми індивідуальних наукових досліджень кафедри на 2021-2023/2024 роки:

 

«Актуальні проблеми та виклики ЄС у часи пандемії COVID-19» -  к.і.н., доцент кафедри Вдовиченко Вікторія Андріївна.

«Брендинг постсоціалістичних країн у нових геополітичних реаліях)» - к.політ.н., старший викладач кафедри, Лісовська Мирослава Миколаївна.

«Відносини України та Республіки Польща в нових геополітичних умовах» - к.і.н., доцент, доцент кафедри Мельник Ганна Мирославівна.

«Європейська політика сусідства в нових геополітичних умовах» - д.н. з держ. упр., професор, професор кафедри, Грицяк Ігоря Андрійович.

«Європейський інформаційний простір: сучасний стан та проблеми розвитку», к.н. з держ. упр., доцент кафедри Пістракевич Олена Володимирівна.

«Зовнішня політика США та Канади: східноєвропейський вектор» - к.і.н., доцент, доцент кафедри Бессонова Марина Миколаївна.

«Міжнародне право розвитку: теорія та практика» - к.ю.н., доцент, доцент кафедри Братко Ірина Василівна.

«Міжнародний порядок та питання безпеки в сучасних геополітичних умовах», д.і.н., с.н.с., професор кафедри Цвєтков Олександр Глібович.

«Проблеми міжнародної безпеки в нових геополітичних умовах (на основі документів ООН)» - к.і.н., доцент, доцент кафедри Слюсаренко Ірина Юріївна.

«Публічна дипломатія в системі стратегічних комунікацій: практичний вимір» - к.і.н., доцент кафедри Ілюк Тетяна Василівна.

«Розвиток нових галузей міжнародного права» - к.ю.н., с.н.с., доцент кафедри Ворошилова Інна Валеріївна.

«Роль ООН у вирішенні міжнародних міграційних проблем» - к.і.н., доцент, доцент кафедри Брайчевська Олена Андріївна.