Наукові теми кафедри

 

Теми наукових досліджень кафедри на 2018-2021 роки:


1.«Інфраструктурна складова міжнародних відносин (на прикладі Центрально-Східної Європи)» - завідувач кафедри Жалоба І.В.;
2.«Європейська політика сусідства в нових геополітичних умовах» – професор кафедри Грицяк І. А.;
3.«Моделі та реалії відносин: США і Північноєвропейські країни» – професор кафедри Цвєтков О.Г.;
4.«Проблеми міжнародної безпеки в нових геополітичних умовах» – доцент кафедри Слюсаренко І.Ю.;
5.«Відносини України та Республіки Польща в нових геополітичних умовах» – доцент кафедри Мельник Г.М.;
6.«Міжнародні міграції в сучасному світі» – доцент кафедри Брайчевська О.А.;
7.«Брендинг постсоціалістичних країн в нових політичних реаліях» – страший викладач кафедри Лісовська М.М.;
8.«Євроатлантична інтеграція України в нових геополітичних умовах» – старший викладач кафедри Пістракевич О.В.
9.«Міжнародне право розвитку: теорія та практика» – доцент кафедри Братко І.В.).
10.«Визнання держав на сучасному етапі розвитку міжнародного права: теорія і практика» – доцент кафедри Тимченко Л.О.