Про кафедру

 Кафедра іноземних мов є структурним підрозділом Факультету права та міжнародних відносин і здійснює навчання іноземних мов студентів спеціальностей Право (081); Міжнародні відносини, Суспільні комунікації та Регіональні студії (291); Міжнародне право (293).

 

Водночас, кафедра іноземних мов відповідає за навчальний процес з іноземних мов для студентів інших інститутів та факультетів, а саме:

На кафедрі іноземних мов працює 6 доцентів, 7 кандидатів наук, 26 членів кафедри

Основним завданням кафедри є навчання студентів іноземних мов в контексті їхньої професійної підготовки. Це передбачає формування у майбутніх фахівців системи знань, умінь і навичок для здійснення повноцінної комунікації іноземними мовами загального, наукового та професійного напрямів.

 • Європейські рекомендації з мовної освіти
 • Кредитно-модульна система
 • Міжнародні стандартизовані тести

З цією метою:

 • здійснюється аналіз державних стандартів та змісту навчальних планів підготовки за спеціальностями з метою їх урахування у змісті навчання іноземних мов;
 • здійснюється аналіз змісту базових дисциплін, професійної тематики та термінології, встановлюються міждисциплінарні зв’язки, реалізується концепція інтегрованого навчання мови і предмету;
 • врахувуються європейські документи, зокрема, Європейські рекомендації з мовної освіти;
 • застосовуються сучасні підходи до навчання іноземних мов та здійснюється їх модифікація з огляду на умови кредитно-модульної системи навчання;
 • інтегрується у навчальний процес система підготовки до міжнародних стандартизованих тестів, у тому числі, професійно-орієнтованих. 

 

Кафедра виконує наступні завдання у контексті наукової і методичної діяльності:

 • підготовка наукових публікацій;
 • проведення наукових заходів різного рівня;
 • наукова робота зі студентами;
 • підготовка і впровадження в навчальний процес навчальних посібників, методичних рекомендацій, мультимедійних розробок;
 • створення електронних навчальних курсів для дистанційного використання студентами та їх застосування у навчанні

Викладачі кафедри беруть активну участь в заходах для викладачів, студентів та громади міста Києва. Кафедра налагоджує зовнішні зв’язки як в межах України, так і на міжнародному рівні, ми відкриті для співпраці з іноземними партнерами, представництвами, міжнародними організаціями.