Неформальна освіта

Шановні студенти! 

Неформальна освіта – освіта, яка здійснюється поза межами нашого університету та реалізується в рамках професійного спрямування освітньої програми і індивідуальної траєкторії навчання студента. Неформальне навчання передбачає отримання слухачами актуальних практичних і теоретичних знань та вдосконалення професійних навичок через участь у освітніх проєктах, літніх та весняних школах, отримання знань на освітніх платформах тощо.

Ваші напрацювання у неформальній освіті важлива складова вашого особистого професійного розвитку та розкривають ваші потенційні можливості.

Для визнання результатів навчання на онлайн-курсах потрібно подати у Студентський офіс Університету заяву  проходження курсу та сертифікат, що підтверджує факт і результати навчання. Рішення про зарахування кредитів і результатів навчання виноситься для розгляду на засідання  кафедри та ухвалюється голосуванням членів кафедри.

Проте, слід звернути увагу, що навчальний курс, який ви проходите поза навчанням за освітньою програмою, має відповідати змісту фахового спрямування, мати приблизно такий же обсяг (кількість кредитів), як і вибіркові навчальні дисципліни. Крім того, можуть бути враховані лише ті курси (в тому числі онлайн-курси), які студент пройшов під час навчання за відповідною освітньою програмою та які завершилися отриманням сертифікату. При прийнятті рішення про зарахування кредитів і результатів навчання випускова кафедра звертає увагу саме на ці критерії.