Події

Студенти ІV курсу освітньої програми «Регіональні студії» завершили виробничу практику (консульська робота) та переходять до наступного етапу виробничої практики (інформаційно-аналітичної)

20 листопада 2021 рік 
Київсь
кий університет імені Бориса Грінченка