Інформаційна зустріч зі студентами щодо дотримання норм академічної доброчесності, корпоративної культури та запобіганню корупції і проявів булінгу.

9 червня 2022 року на платформі Google Meet відбулась інформаційна зустріч зі студентами щодо дотримання норм академічної доброчесності, корпоративної культури та запобіганню корупції і проявів булінгу.

Під час зустрічі було розглянуто основні приписи Положення про академічну доброчесність здобувачів вищої освіти та Кодексу корпоративної культури Київського університету імені Бориса Грінченка. Окрему увагу було приділено неухильному дотриманню принципів академічної доброчесності, окреслено основні принципи корпоративної культури Університету.
Окремий акцент зроблено на попередження випадків булінгу серед здобувачів ОП, на виявлення та врегулювання конфліктних ситуацій, розміщення на сайті Університету та факультету контактної інформації для повідомлення про подібні випадки.

Модератор зустрічі – заступник завідувачки кафедри, старший викладач кафедри Байталюк О.М. На зустрічі були присутні студенти 1-5 курсів спеціальності «Право», гарант ОП к.ю.н., доцент кафедри Сергієнко Н.А., куратори академічних груп.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Інформаційна зустріч...
Інформаційна зустріч зі студентами щодо дотримання норм академічної доброчесності, корпоративної культури та запобіганню корупції і проявів  булінгу.
Інформаційна зустріч...
Інформаційна зустріч зі студентами щодо дотримання норм академічної доброчесності, корпоративної культури та запобіганню корупції і проявів  булінгу.
Інформаційна зустріч...
Інформаційна зустріч зі студентами щодо дотримання норм академічної доброчесності, корпоративної культури та запобіганню корупції і проявів  булінгу.
Інформаційна зустріч...
Інформаційна зустріч зі студентами щодо дотримання норм академічної доброчесності, корпоративної культури та запобіганню корупції і проявів  булінгу.