Круглий стіл “Сучасні проблеми муніципального права”

 

17 травня 2018 року Кафедрою публічного та приватного права Факультету ПМВ проведено круглий стіл “Сучасні проблеми муніципального права України”, на якому обговорювалися актуальні питання конституційно-правового статусу місцевого самоврядування в Україні, стану місцевого самоврядування в місті Києві та в Україні, імплементації Європейської хартії місцевого самоврядування в процесі децентралізації, кримінальної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування за вчинення корупційних діянь, правового статусу органів місцевого самоврядування, децентралізації влади, статусу помічника юриста в органах місцевого самоврядування.

Цікавими і змістовними були виступи не лише старшого викладача кафедри публічного та приватного права (КППП), к.ю.н. І. Ю. Панової, доцента КППП, к.ю.н., доцента О. А. Богашова, професора КППП, д.ю.н., професора О. В. Баклана; професора КППП, д.ю.н., професора Д. Г. Севрюкова, завідувача КППП, к.ю.н. Д. В. Бойчука, але й студентів спеціальності “Право” Віталіни Назарець (2-й курс), Влади Борисенко (2-й курс), Оксани Рибальченко та Ольги Туренко (5-й курс), Валерії Волошиненко (3-й курс).

Модерував на круглому столі декан Факультету права та міжнародних відносин, к.ю.н., д.держ. упр., професор, заслужений діяч науки і техніки України І. А. Грицяк.