На перетині мови і права

    22 лютого 2017 року студенти юридичної спеціальності І курсу (Бідюкова А., Бокотько Я., Івашкевич А.), ІІ курсу (Богатир Ю., Мазур Є.), IV курсу (Микитенко М., Пинчук Д.), науково-педагогічні працівники кафедри публічного та приватного права (завідувач кафедри, к.ю.н., доцент Нашинець-Наумова А.Ю., доцент кафедри, к.ю.н., доцент Пожидаєва М.А., ст. викладач Байталюк О.М., ст. викладач Обловацька Н.О.), доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права, к.і.н., доцент Слюсаренко І.Ю. прийняли участь у студентській науково-практичній конференції «На перетині мови і права», приуроченої до Міжнародного дня рідної мови.

   Під час роботи конференції учасниками були розглянуті наступні питання: науково-методичні засади юридичної лінгвістики; мовна політика і мовна ситуація в Україні; мовні права особи; мовленнєві правопорушення; культура професійного мовлення правника тощо. Консультативну допомогу у підготовці студентам до виступів з доповідями надавали їх наукові керівники – співробітники кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносини (доцент кафедри, к.ю.н., доцент Пожидаєва М. А., старший викладач кафедри Байталюк О. М., старший викладач кафедри Обловацька Н. О.).

   Координаторами даного наукового заходу були Доценко О.Л., кандидат філологічних наук заступник директора з наукової роботи Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка та Шутенко С.В., старший викладач кафедри юридичного документознавства Національної академії внутрішніх справ. У зв’язку з підвищеною зацікавленістю заявленою мовно-правовою проблематикою серед широкого кола студентів філологічних та юридичних спеціальностей, курсантів, науково-педагогічних працівників Київського університету імені Бориса Грінченка, Національної академії внутрішніх справ організаторами конференції було запропоновано активним її учасникам безкоштовно опублікувати свої тези у збірнику матеріалів проведеної науково-практичної конференції у Національній академії внутрішніх справ.

   Кожен з виступаючих студентів, курсантів – учасників цієї конференції отримали сертифікат та програму, а також свідоме розуміння того, що досконале оволодіння знаннями та навичками юриспруденції не можливе поза межами функціонування державної мови.