«Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні» - II науковий круглий стіл

DSC 5132 300x200    16 грудня 2016 р. колектив ЮК «Астрея» та кафедра публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка провели науковий круглий стіл на тему: «Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні». Співорганізаторами заходу виступили Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Начально-науковий юридичний інститут з наукової роботи Національного авіаційного університету, Університет сучасних знань, Науково-дослідний інститут національної академії прокуратури України, Юридичний факультет Європейського університету, Другий київський міський центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги міністерства юстиції України, Факультет економіки і права Київського національного лінгвістичного університету.

   У круглому столі взяли участь відомі посадовці, юристи та науковці, аспіранти, магістри та студенти старших курсів юридичних вищих навчальних закладів міста Києва. Зокрема, Грицяк Ігор Андрійович – декан Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, Бобровник Світлана Василівна – завідувач кафедри теорії права та держави Юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Калюжний Ростислав Андрійович – заступник директора Начально-наукового юридичного інституту з наукової роботи Національного авіаційного університету, Потєхін Олександр Влодимирович – головний науковий співробітник відділу теорії і методології всесвітньої історії державної установи Інституту всесвітньої історії НАН України, Мосьондз Сергій Олександрович – проректор з навчальної та наукової роботи Університету сучасних знань, Нікітенко Олександр Іванович – професор кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, Мережко Олександр Олександрович – завідувач кафедри права Факультет економіки і права Київського національного лінгвістичного університету, Бутенко Андрій Петрович – голова Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України, декан Юридичного факультету Європейського університету, Дідич Тарас Олегович – докторант Юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Хім’як Юрій Богданович – заступник начальника науково-експертного управління – начальник відділу нормативно-правової роботи Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Кравченко Сергій Сергійович – заступник голови служби зайнятості України, Мацко Анатолій Степанович – професор кафедри публічно-правових дисциплін Університету сучасних знань, Сердюк Наталія Аркадіївна – доцент кафедри права Факультету економіки і права Київського національного лінгвістичного університету, Тимченко Ліліана Олексіївна – професор кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, Чернега Андрій Петрович – доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, Варич Ольга Григорівна – доцент кафедри теорії та історії держави і права Київського університету права НАН України та інші.

   Мета круглого столу – залучення науковців та практиків у сфері юриспруденції, державних та посадових осіб органів державної влади України, аспірантів, магістрів та студентів-правознавців, молодих юристів, представників громадських організацій до обговорення актуальних питань реалізації, охорони та захисту прав і свобод людини, відновлення порушених прав в умовах розбудови громадянського суспільства в Україні.

   У ході проведеного заходу обговорювалися найбільш дискусійні питання, зокрема: особливості правового захисту дітей в умовах збройного конфлікту; російська агресія проти України як загроза «ядерному табу»; держава як суб’єкт утворення права: антрополого-комунікативний аналіз; актуальні питання участі громадськості у протидії корупції, конституційні права і свободи громадян в прикордонних зонах України; ООН – 10 років Раді з прав людини; реформування публічного інституту зайнятості в Україні – виклики сьогодення та шляхи їх вирішення,тощо.

   Захід розпочався привітальним словом Андрія Чернеги – кандидата юридичних наук, доцента кафедри публічного та приватного права Київського університету імені Бориса Грінченка, який привітав усіх присутніх із початком роботи другого круглого столу, що відбувся в рамках святкування Всеукраїнського тижня права. У своєму виступі, звернув увагу учасників заходу на розвитку безоплатної правової допомоги, як невід’ємної складової реформування національної правової системи, що покликана створити умови для гармонізації відносин у суспільстві, інтересів держави і особи; гуманізації та вдосконалення законодавства; підвищення ефективності правового регулювання; формування правової культури індивіда та суспільства; перетворення та створення нових дієвих державно-правових інститутів, зокрема адвокатури, поліції, прокуратури, судових та антикорупційних органів, військової юстиції; забезпечення доступу до правової допомоги та справедливого правосуддя. Пріоритет людської особистості, реалізації та захисту її прав і свобод, залишаються первинними для держави та є цементуючими орієнтирами розвитку правової системи України.

   Ігор Грицяк – доктор з державного управління, професор підняв актуальну тему сьогодення, щодо найавторитетнішого джерела міжнародних норм з прав людини – Загальної Декларації прав людини, прийнятої 10 грудня 1948 р. Декларація відображала переконання, що панувало тоді в адміністрації США, за яким захист прав людини мав стати умовою мирних угод після завершення війни. Заповіт Ф. Рузвельта після його смерті був виконаний у підписаному 26 червня 1945 р. статуті ООН, де підтверджувалася віра у фундаментальні права, гідність і цінність людської особи. Статут зобов’язав усіх членів ООН забезпечити повагу й дотримання людських прав та основних свобод, незалежно від раси, статі, мови чи релігії. Біля історичних витоків Декларації були документи, прийняті раніше на національному рівні – англійський Білль про права 1689 р., французька Декларація прав людини і громадянина 1789 р., американський Білль про права 1789 р., цивільний кодекс Наполеона Бонапарта 1804 р.. Сам документ складається із преамбули та 30 статей. Таким чином, Декларація стала результатом безпосереднього досвіду Другої Світової Війни і представляє перше глобальне вираження прав, на які усі люди мають невід'ємне право.

   Особливу зацікавленість у учасників круглого столу викликала доповідь Світлани Бобровник – доктора юридичних наук, професора на тему: «Особливості правового захисту дітей в умовах збройного конфлікту». Зокрема, професор відзначила, що у зв’язку з бойовими діями у східних регіонах сьогодні в нашій державі склалась нелегка ситуація. У складних і небезпечних умовах опинились тисячі сімей, зокрема велика кількість дітей та молоді. Страшні обставини, в які потрапили діти, в тому числі діти-сироти, діти з особливими потребами, вимагають рішучих і невідкладних дій з боку Уряду України, громадянського суспільства і міжнародних організацій.

   Олександр Потєхін – доктор історичних наук, наголосив на тому, що проблема права нашої держави на самооборону, в тому числі і від російської агресії, та його реалізація, має бути об’єктом політико-правового аналізу, при цьому необхідно у першу чергу зупинитися на двох моментах: по-перше, ядерне роззброєння України у 1991-1995 рр. під зовнішнім тиском не дозволило створити національний потенціал ядерного стримування агресора, тобто позбавило державу збройних засобів самодопомоги, а міжнародні «запевнення» у сфері безпеки змогли лише незначною мірою компенсувати їхню відсутність; по-друге, визнання міжнародною спільнотою за Україною права лише на обмежену, часткову самооборону.

   До участі були залучені магістри та аспіранти інших вищих навчальних закладів та студенти II та IV курсів Факультету права та міжнародних відносин нашого університету.

   Цікавими були виступи Ірини Полякової та Катерини Лизогуб – студентів IV-го курсу Київського університету імені Бориса Грінченка. Консультанти Юридичної клініки «Астрея» Університету підняли і довели до загалу важливу і актуальну проблему – «Правові та організаційні аспекти врегулювання питання переселенців в Україні». У своїй презентації вони показали учасникам круглого столу, що на сьогоднішній день Україна змушена розв’язувати безліч проблем, що стосуються соціально-економічної, політичної, правової та військової сфери, але особливе місце посідають проблеми тих людей, які не з власної волі змушені були залишити свої зруйновані й розорені домівки, покинути роботу і виїхати туди, де немає ні знайомих, ні родичів, ні тих хто буде спроможним їм допомогти.

   Світлана Храпко проаналізувала важливість інституту моральної шкоди за законодавством України, Юлія Цирельчук підкреслила правове регулювання інституту лікарської таємниці, Анна Тарко звернула увагу на один із засобів захисту прав неповнолітніх дітей – аліментні зобов’язання.

   Науково-практичний круглий стіл об’єднав усіх учасників навколо широкої наукової дискусії, надав можливість усім бажаючим висловити власні думки та міркування з приводу сучасного стану публічно-правових інститутів держави, окреслив актуальні проблемні аспекти публічного виміру права та визначив шляхи їх розв’язання.