Консультування внутрішньо-переміщених осіб спільно з БФ «КАРІТАС КИЇВ»


12 квітня 2024 рокуКонсультування

м. Київ, вул. Малокитаївська, 82, приміщення БФ «КАРІТАС
КИЇВ»

 

 

12 квітня 2024 року Євгенія МІНІНА, Аліна ДЗЯМКО, Артьом МІШОК – студенти-консультанти ЮК «АСТРЕЯ» та Вадим КЛИМЮК – юрист БФ «КАРІТАС КИЇВ», провели інформаційну зустріч з внутрішньо-переміщеними особами. На зустрічі обговорювалися наступні питання: порядок виїзду закордон громадян України; порядок та підстави позбавлення батьківських прав, оформлення та стягнення аліментів, призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів / не мають можливості утримувати дитину; порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів; пільги ВПО у сфері освіти, охорони здоров’я та трудових відносин.

Андрій ЧЕРНЕГА та Вадим КЛИМЮК доповіли питання про особливості виїзду закордон громадянами України під час воєнного стану. Відповідне питання регулюється Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (ст.2, Протокол №4), Конституцією України (ст.33), Цивільним (ст.313) та Сімейним (гл.13) кодексами, Законами України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (2003 р.), «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» (1994 р.), «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (1993 р.) та Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57, відповідними нормативними актами Кабінету Міністрів України (наприклад, Порядком надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 р. № 280).

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань України 24 лютого 2022 року були прийняті Укази Президента України введення воєнного стану в Україні та про мобілізацію, відповідно до яких були внесені зміни в закони та підзаконні акти, які стосуються правил перетинання державного кордону. На період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Особливо ці правила зачепили чоловічу половину населення, оскільки чоловіки починаючи з 16 до 17 років мають стати на військовий облік у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відповідно до п.21 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487. Відповідно до ст.313 ЦК України фізична особа, яка досягла 14 років, має право на вільне самостійне пересування по території України і на вибір місця перебування,  фізична особа, яка досягла 16 років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України. У разі, коли особа не досягла 16 років, вона має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальників та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними, крім випадків, передбачених законом. То ж формально особи у віці від 16 до 60 років можуть самостійно вільно перетинати кордон. Так було до початку Великої війни (повномасштабної війни Росії проти України) і введення режиму воєнного стану. Керуючись профільними Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (далі – Правила) виїхати закордон особам чоловічої статі стало набагато складніше, особливо у віці від 18 до 60 років. Вільний перетин кордону дозволений особам з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу; особам, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю і супроводжують таких дружину (чоловіка) для виїзду за межі України, за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність; особи, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України, за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій; особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи і супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або документів, що підтверджують інвалідність, та акту встановлення факту здійснення догляду. Хочемо звернути вашу увагу на те, що перелік осіб яким надано право виїзду за кордон на місяць і більше (на період лікування хворого) досить великий, але він стосується переважно соціально-вразливих верств населення і осіб які ними опікуються: інвалідів І і ІІ гр., осіб які доглядають, піклуються, опікують, виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років / осіб з інвалідністю І та ІІ гр. / осіб визнаних судом недієздатними; дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, що встановлені МОЗ. В останньому випадку, супровід може здійснюватися матір’ю та/або батьком, опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями, які здійснюють такий супровід, за наявності довідки про отримання державної допомоги на дитину, хвору на відповідні захворювання.

Виникає запитання, чи можуть чоловіки виїхати закордон не перебуваючи у статусі хворого чи опікуна/піклувальника і т.д.? Так можуть. Наприклад, відповідно до п.2-19 Правил, у разі введення на території України воєнного стану пропуск через державний кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років, які за денною формою здобуття освіти здобувають ступінь вищої освіти бакалавра (магістра) в закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності та які згідно з Порядком реалізації права на академічну мобільність, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579, є учасниками програм освітньої академічної мобільності і прямують на навчання в іноземні заклади освіти, здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетинання державного кордону України, наявності підтвердних документів. Такими документами є: довідка від ЗВО України щодо направлення учасника програми освітньої академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти із зазначенням підстави співробітництва, строку навчального семестру за кордоном, відсутності за результатами двох останніх семестрів (півріч) негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів та підтвердження рівня володіння здобувачем освіти мовою викладання в іноземному закладі освіти; копія договору академічної мобільності, засвідчена ЗВО України в установленому порядку; е-квиток студента (учня), перевірений засобами Порталу Дія за допомогою електронних пристроїв шляхом зчитування або введення унікального електронного ідентифікатора; військово-облікові документи з відповідними відмітками районного (об’єднаного районного), міського (районного у містах, об’єднаного міського) ТЦК та СП. Здобувачі освіти закладу вищої освіти України державної або комунальної форми власності, які є учасниками програм освітньої академічної мобільності, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше строку навчального семестру. Відповідно до п.2-6 та абз. 3 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», чоловіки що мають трьох і більше дітей можуть виїжджати з України, звісно при наявності відповідних підтверджуючих документів. Виїзд громадян у віці від 16 до18, 18 до 60 років можливий лише за наявності військово-облікових документів і погоджувальних відміток у них, які вимагаються працівниками Державної прикордонної служби.

Євгенія МІНІНА, Аліна ДЗЯМКО та Артьом МІШОК звернули увагу присутніх на Заході на тому, що у разі наявності заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три / чотири місяці.  Наприклад, відповідно до п. 9 ст.71 Закону України «Про виконавче провадження» (2016 р.), за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, державний виконавець виносить вмотивовані постанови: про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України; про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами; про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії; про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання. Відповідні стягнення стягуються до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі. Якщо аліменти сплачуються на утримання дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний) тощо постанови виносяться державним виконавцем за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три місяці. У такому разі стягнення може бути звернено на майно боржника.

Відповідно до абз.1 ч.5 ст.157 Сімейного кодексу України той із батьків, з яким за рішенням суду визначено або висновком органів опіки та піклування підтверджено місце проживання дитини, самостійно вирішує питання тимчасового виїзду за межі України на строк до одного місяця та більше з метою лікування, навчання, участі дитини в дитячих змаганнях, фестивалях, наукових виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, екологічних, технічних, мистецьких, туристичних, дослідницьких, спортивних заходах, оздоровлення та відпочинку дитини за кордоном, у тому числі у складі організованої групи дітей, у разі: наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, підтвердженої довідкою про наявність заборгованості зі сплати аліментів; наявності заборгованості зі сплати аліментів, підтвердженої довідкою про наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три місяці, якщо аліменти сплачуються на утримання дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку тощо, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

На Заході були розглянуті й інші питання, зокрема щодо підстав надання та скасування виплат ВПО, пільг на оздоровлення і лікування для дітей ВПО. Особливу увагу у слухачів викликали питання можливості перетину кордону особами, які здійснюють нагляд за батьками – інвалідами та можливістю поновлення скасованих виплат для ВПО, з першого березня 2024 року запрацювали нові правила виплат для ВПО.

Консультування внут...
Консультування  внутрішньо-переміщених осіб спільно з БФ «КАРІТАС КИЇВ»
Консультування внут...
Консультування  внутрішньо-переміщених осіб спільно з БФ «КАРІТАС КИЇВ»
Консультування внут...
Консультування  внутрішньо-переміщених осіб спільно з БФ «КАРІТАС КИЇВ»
Консультування внут...
Консультування  внутрішньо-переміщених осіб спільно з БФ «КАРІТАС КИЇВ»
Консультування внут...
Консультування  внутрішньо-переміщених осіб спільно з БФ «КАРІТАС КИЇВ»
Консультування внут...
Консультування  внутрішньо-переміщених осіб спільно з БФ «КАРІТАС КИЇВ»
Консультування внут...
Консультування  внутрішньо-переміщених осіб спільно з БФ «КАРІТАС КИЇВ»