Майстер-клас на тему: «Реалізація та захист прав осіб визнаних судом недієздатними / обмежено дієздатними» від Людмили Павлової фахівця відділу опіки та піклування Управління соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адмі


Майстер-клас

10 листопада 2023 рік

Факультет права та міжнародних відносин Університету Грінченка, місто Київ, вул. Левка Лукʼяненка, 13-б, ауд.407  

 

 

 

 

 Студенти-консультанти ЮК «Астрея» та студенти І та ІІ курсів Факультету права та міжнародних відносин Університету Грінченка прослухали майстер-клас на тему: «Реалізація та захист прав осіб визнаних судом недієздатними / обмежено дієздатними» від фахівця відділу Опіки та піклування (опіки над повнолітніми недієздатними особами) Управління соціального захисту населення, заступниці голови опікунської ради при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації – Людмили ПАВЛОВОЇ.

Досить часто суди ухвалюють рішення про обмеження або позбавлення цивільної дієздатності фізичних осіб та встановлюють над такими особами піклування або опіку. Наприклад, станом на листопад 2023 року у віданні Відділу опіки та піклування Управління соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації знаходиться 500 справ, по яким прийняті відповідні рішення та перебувають на обліку органу опіки та піклування. В середньому працівники УСЗН Оболонського району приймають участь у 7-15 судових засіданнях на тиждень у справах щодо визнання фізичних осіб обмежено дієздатними та повністю недієздатними, виходить приблизно від 300 до 500 судових засідань на рік.

Основними нормативними актами, якими регулюється питання опіки та піклування є Конституція України (ст.ст. 46, 52), Цивільний (ст.ст. 55-79), Сімейний (глава 19) та Цивільний процесуальний кодекси; Закони України «Про охорону дитинства», «Про психіатричну допомогу», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»; Постановами Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини»; Правила опіки та піклування, затвердженні наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26 травня 1999 року № 34/166/131/88; Лист Мінсоцполітики від 10 червня 2015 року № 8596/0/14-15/19 «Про опіку та піклування над повнолітніми особами». Також відповідне питання врегульоване у Конвенціях  «Про права дитини» (1989 року),  «Про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми» (2008 року), звісно, якщо мова йде про опіку та піклування над дітьми.

Відповідно до частини ч.1 ст.58 Цивільного кодексу України, опіка та піклування встановлюються з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки. Опіка встановлюється над фізичними особами, які визнані недієздатними. Піклування встановлюється над фізичними особами, цивільна дієздатність яких обмежена. Опіка або піклування встановлюються за місцем проживання фізичної особи, яка потребує опіки чи піклування, або за місцем проживання опікуна чи піклувальника.

Особу може бути визнано недієздатною, якщо в неї відсутня здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними внаслідок хронічного, стійкого психічного порушення. Дієздатність людини обмежується в разі, якщо вона: або страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними; або зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, азартними іграми тощо і тим ставить себе чи свою сім’ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов’язана утримувати, у скрутне матеріальне становище. Особа набуває відповідного статусу з моменту набрання законної сили рішенням суду про визнання її недієздатною / обмежено дієздатною.

Суд приймає рішення на підставі заяви. Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи або визнання фізичної особи недієздатною подається до суду за місцем проживання такої особи, а якщо вона перебуває на лікуванні у наркологічному або психіатричному закладі – за місцезнаходженням цього закладу. Заяву про визнання фізичної особи недієздатною може бути подано членами її сім’ї, близькими родичами, незалежно від їх спільного проживання, органом опіки та піклування, психіатричним закладом (ч. 3 ст. 296 Цивільного процесуального кодексу України) або працівниками правоохоронних органів, наприклад прокурором (ст.23 Закону України «Про прокуратуру»).

У заяві про визнання фізичної особи недієздатною мають бути викладені обставини, що свідчать про хронічний, стійкий психічний розлад, внаслідок чого особа не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними (ч. 3 ст. 297 Цивільного процесуального кодексу України). Заява має містити вимогу/або окреме клопотання про призначення по справі судово-психіатричної експертизи, назву медичного закладу для проведення експертизи, перелік запитань які необхідно поставити на вирішення експертизи. Наприклад, чи хворіє особа на психічне захворювання ? чи розуміє особа характер та зміст власних дій, чи може керувати ними і передбачати їх наслідки ? чи потребує особа призначення йому опікуна ? Суд за наявності достатніх даних про психічний розлад здоров’я фізичної особи призначає для встановлення її психічного стану судово-психіатричну експертизу. Суд, ухвалюючи рішення про визнання фізичної особи недієздатною, встановлює над нею відповідно опіку і за поданням органу опіки та піклування призначає їй опікуна.

Питання про призначення опікуна / піклувальника розглядається на засіданнях опікунської ради. Розглядає подану заяву потенційного піклувальника та надає висновок про можливість виконання особою обов’язків піклувальника. Висновок подається на затвердження виконавчому комітету міської ради. Після прийняття рішення виконавчим комітетом потенційний піклувальник звертається із заявою до суду про призначення його піклувальником фізичної особи, яка визнана судом обмежено дієздатною особою. Суд за поданням органу опіки та піклування призначає їй піклувальника.

Рішення суду після набрання ним законної сили надсилається судом органу опіки та піклування, органам ведення Державного реєстру виборців за місцем проживання фізичної особи. Строк дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною визначається судом, але не може перевищувати двох років. Клопотання про продовження строку дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною має право подати опікун, представник органу опіки та піклування не пізніше ніж за 15 днів до закінчення строку Клопотання про продовження строку дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною повинно містити обставини, що свідчать про продовження хронічного, стійкого психічного розладу, внаслідок чого особа продовжує не усвідомлювати значення своїх дій та/або керувати ними, підтверджені відповідним висновком судово-психіатричної експертизи.

Наслідки визнання особи недієздатною або обмежено дієздатною досить значні: у першому випадку – особа не має права вчиняти будь-які правочини, у другому – особа може самостійно вчиняти лише дрібні побутові правочини; правочини щодо розпорядження майном та інші правочини, що виходять за межі дрібних побутових, вчиняються особою за згодою піклувальника; самостійно одержувати заробіток, пенсію, стипендію, інші доходи та розпоряджатися ними особа може лише за письмового дозволу піклувальника.

Переважне право бути опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної / обмежено дієздатної особи надається особі:  у сім’ї якої проживає така особа; яка перебуває у сімейних або родинних відносинах із потенційним підопічним; яку бажає мати опікуном або піклувальником недієздатна / обмежено дієздатна особа.

Органи опіки та піклування у сфері опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена, виконують досить великий обсяг завдань, зокрема: обмеження цивільної дієздатності фізичної особи або визнання фізичної особи недієздатною; звертаються до суду із заявою про звільнення від повноважень опікуна або піклувальника; звертаються до суду із заявами щодо скасування рішення суду про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена; скасування рішення суду про визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною, в разі її видужання або значного поліпшення її психічного стану; подання до суду подання про: призначення опікуна / піклувальника у разі визнання такої особи  недієздатною / обмежено дієздатною; заміну опікуна або піклувальника; надання дозволу: опікуну на вчинення правочинів щодо: 1) відмови від майнових прав підопічного; 2) видання письмових зобов’язань від імені підопічного; 3) укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири; 4) укладення договорів щодо іншого цінного майна; піклувальнику на надання згоди на вчинення підопічним правочинів щодо: 1) відмови від майнових прав підопічного; 2) видання письмових зобов’язань від свого імені; 3) укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири; 4) укладення договорів щодо іншого цінного майна, тощо.

Органи опіки та піклування виконують також інші завдання у сфері опіки та піклування щодо повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, визначені законодавством.

«Реалізація та захис...
«Реалізація та захист прав осіб визнаних судом недієздатними / обмежено дієздатними» від Людмили Павлової фахівця відділу опіки та піклування Управління соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
«Реалізація та захис...
«Реалізація та захист прав осіб визнаних судом недієздатними / обмежено дієздатними» від Людмили Павлової фахівця відділу опіки та піклування Управління соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
«Реалізація та захис...
«Реалізація та захист прав осіб визнаних судом недієздатними / обмежено дієздатними» від Людмили Павлової фахівця відділу опіки та піклування Управління соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
«Реалізація та захис...
«Реалізація та захист прав осіб визнаних судом недієздатними / обмежено дієздатними» від Людмили Павлової фахівця відділу опіки та піклування Управління соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
«Реалізація та захис...
«Реалізація та захист прав осіб визнаних судом недієздатними / обмежено дієздатними» від Людмили Павлової фахівця відділу опіки та піклування Управління соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
«Реалізація та захис...
«Реалізація та захист прав осіб визнаних судом недієздатними / обмежено дієздатними» від Людмили Павлової фахівця відділу опіки та піклування Управління соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
«Реалізація та захис...
«Реалізація та захист прав осіб визнаних судом недієздатними / обмежено дієздатними» від Людмили Павлової фахівця відділу опіки та піклування Управління соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
«Реалізація та захис...
«Реалізація та захист прав осіб визнаних судом недієздатними / обмежено дієздатними» від Людмили Павлової фахівця відділу опіки та піклування Управління соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації