Відбулася І Школа з кримінального процесуального права України

school

26 листопада 2016 р., Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася І Школа з кримінального процесуального права України. Організаторами заходу виступили: ЮК «АСТРЕЯ» Факультету права та міжнародних відносин Університету, Національна асоціація адвокатів України, Адвокатське об’єднання «АРТІЛЬ АДВОКАТІВ», Київський міський центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги при Міністерстві юстиції України, Координаційна рада молодих юристів України, Ліга студентів АПУ та Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація.

 Захід акредитований відповідно до Рішення експертної ради з питань акредитації та сертифікації при Національній асоціації адвокатів України за № 124 від 18 листопада 2016 року, кожен адвокат отримав Сертифікат про підвищення рівня кваліфікації (5 балів), відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України, затвердженого рішенням Ради адвокатів України за № 85 від 16 лютого 2013 р.

 У заході взяли участь понад 140 учасників з різних міст України, зокрема – студенти-правники вищих навчальних закладів, молоді практикуючі юристи, адвокати та науковці юридичних вузів та факультетів Києва, Сум, Миколаєва, Харкова, Хмельницького, Дніпропетровська, Черкас, Чернігова, Одеси тощо.  Наш захід відвідали студенти Юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Київського університету права НАН України, Академії адвокатури України, Національного університету «Одеська юридична академія», Хмельницького університету управління та права. Юридичних факультетів та інститутів Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Київського національного торгівельно-економічного університету, Львівського національного університету імені Івана Франка, Харківського національного університету внутрішніх справ, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці, Університету державної фіскальної служби України, Академії муніципального управління, Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського», Національної академії внутрішніх справ України, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Національного авіаційного університету, Чорноморського національного університету імені Петра Могили, Європейського університету, Національного транспортного університету, Університету економіки та права «КРОК», Чернігівського національного технологічного університету, Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Київського університету імені Бориса Грінченка та інших вищих навчальних закладів юридичного профілю.

 Виступи спікерів зацікавили учасників Школи та викликали жваву дискусію. Після кожного виступу аудиторія задавала не менше 5-6 питань, особливу увагу викликали питання присвячені особливостям застосування арешту майна та його зняття; проблемні аспекти участі потерпілого та його захисника у справі; питання присвячені новому процесуальному правовому інституту – негласних слідчих розшукових дій.

Проведений захід завершився підведенням підсумків та урочистим врученням сертифікатів експертам-спікерам, запрошеним організаторам та учасникам І Школи з кримінального процесуального права. Сертифікати за підписами і печатками Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка та Міністерства юстиції України отримали понад 140 учасників Школи. Внаслідок плідної праці всіх присутніх на заході, одностайним голосуванням було прийняте рішення, щодо проведення ІІ Школи з кримінального процесуального права, що має відбутися вже восени наступного року – 2017 р.

 Більш детальна інформація (виступи спікерів) на сайті ЮК «АСТРЕЯ» Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка.