Участь гарантів освітніх програм кафедри міжнародних відносин у вебінарі на тему: «Забезпечення якості вищої освіти: погляд експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»

Участь гарантів освітніх програм кафедри міжнародних відносин у вебінарі на тему: «Забезпечення якості вищої освіти: погляд експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»

16 лютого 2023 рік 
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

 

 

 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка на системній основі сприяє професійному розвитку своїх викладачів. Так упродовж лютого 2023 р. відділ НМЦ стандартизації та якості освіти разом з відділом НДЛ цифровізації освіти розробили набір заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності науково-педагогічних та адміністративних працівників університету.

16 лютого 2023 р. на платформі  ZOOM для гарантів освітніх програм, деканів факультетів, заступників деканів з науково-методичної та навчальної роботи, завідувачів кафедр за участі НМЦ акредитації та ліцензування був проведений вебінар на тему: «Забезпечення якості вищої освіти: погляд експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти».

Гаранти освітніх програм, які реалізуються кафедрою міжнародних відносин Факультету права та міжнародних відносин, першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів “Суспільні комунікації” та “Регіональні студії” І.Ю. Слюсаренко, В.М. Яблонський, М.М.Бессонова та О.Г. Цветков взяли активну участь у цьому заході.

Модератором та ініціатором ідеї проведення цього вебінару став Олексій Жильцов, проректор з науково-методичної та навчальної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка. Запрошеними спікерами були Олена Мартинчук, експертка НАЗЯВО, завідувачка кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка педагогічних наук, доцентка, яка розкрила особливості роботи експертної групи під час акредитаційної експертизи; Георгій Лопатенко, заступник голови галузевої експертної ради НАЗЯВО з галузі знань 01 «Педагогіка», декан Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, який проінформував присутніх про особливості розгляду акредитаційної справи галузевою експертною радою; та Олена Єременко, заступниця Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, професорка кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства Факультету української філології, культури і мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка філологічних наук, професорка, яка розповіла про досвід Національного агентства в оцінюванні освітніх програм у процесі акредитації. В ході вебінару також обговорювалися питання забезпечення умов для можливості реалізовувати індивідуальну освітню траєкторію здобувачів, про участь різних категорій стейкхолдерів у процесі удосконалення освітніх програм, про кращі практики у реалізації освітніх програм, про постакредитаційний моніторинг.

Матеріали вебінару будуть оприлюднені на сторінці НМЦ акредитації та ліцензування у рубриці “На допомогу гарантам освітніх програм”.

Участь гарантів осві...
Участь гарантів освітніх програм кафедри міжнародних відносин у вебінарі на тему: «Забезпечення якості вищої освіти: погляд експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»
Участь гарантів осві...
Участь гарантів освітніх програм кафедри міжнародних відносин у вебінарі на тему: «Забезпечення якості вищої освіти: погляд експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»
Участь гарантів осві...
Участь гарантів освітніх програм кафедри міжнародних відносин у вебінарі на тему: «Забезпечення якості вищої освіти: погляд експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»
Участь гарантів осві...
Участь гарантів освітніх програм кафедри міжнародних відносин у вебінарі на тему: «Забезпечення якості вищої освіти: погляд експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»
Участь гарантів осві...
Участь гарантів освітніх програм кафедри міжнародних відносин у вебінарі на тему: «Забезпечення якості вищої освіти: погляд експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»
Участь гарантів осві...
Участь гарантів освітніх програм кафедри міжнародних відносин у вебінарі на тему: «Забезпечення якості вищої освіти: погляд експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»
Участь гарантів осві...
Участь гарантів освітніх програм кафедри міжнародних відносин у вебінарі на тему: «Забезпечення якості вищої освіти: погляд експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»
Участь гарантів осві...
Участь гарантів освітніх програм кафедри міжнародних відносин у вебінарі на тему: «Забезпечення якості вищої освіти: погляд експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»
Участь гарантів осві...
Участь гарантів освітніх програм кафедри міжнародних відносин у вебінарі на тему: «Забезпечення якості вищої освіти: погляд експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»
Участь гарантів осві...
Участь гарантів освітніх програм кафедри міжнародних відносин у вебінарі на тему: «Забезпечення якості вищої освіти: погляд експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»
Участь гарантів осві...
Участь гарантів освітніх програм кафедри міжнародних відносин у вебінарі на тему: «Забезпечення якості вищої освіти: погляд експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»
Участь гарантів осві...
Участь гарантів освітніх програм кафедри міжнародних відносин у вебінарі на тему: «Забезпечення якості вищої освіти: погляд експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»
Участь гарантів осві...
Участь гарантів освітніх програм кафедри міжнародних відносин у вебінарі на тему: «Забезпечення якості вищої освіти: погляд експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»
Участь гарантів осві...
Участь гарантів освітніх програм кафедри міжнародних відносин у вебінарі на тему: «Забезпечення якості вищої освіти: погляд експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»
Участь гарантів осві...
Участь гарантів освітніх програм кафедри міжнародних відносин у вебінарі на тему: «Забезпечення якості вищої освіти: погляд експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»
Участь гарантів осві...
Участь гарантів освітніх програм кафедри міжнародних відносин у вебінарі на тему: «Забезпечення якості вищої освіти: погляд експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»
Участь гарантів осві...
Участь гарантів освітніх програм кафедри міжнародних відносин у вебінарі на тему: «Забезпечення якості вищої освіти: погляд експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»
Участь гарантів осві...
Участь гарантів освітніх програм кафедри міжнародних відносин у вебінарі на тему: «Забезпечення якості вищої освіти: погляд експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»