Захист навчально-наукових проєктів в рамках дисципліни «Світові міграційні процеси» здобувачами магістерської освітньо-професійної програми «Регіональні студії»

Захист навчально-наукових проєктів в рамках дисципліни «Світові міграційні процеси» здобувачами магістерської освітньо-професійної програми «Регіональні студії»

08 жовтня 2022 рік 
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

 

 

 

 

 

 

08 жовтня 2022 р. відбувся захист навчально-наукових проєктів здобувачами магістерської освітньо-професійної програми «Регіональні студії» в рамках вибіркової дисципліни «Світові міграційні процеси», викладачем якої є доцент кафедри міжнародних відносин, кандидат історичних наук, доцент Бессонова Марина Миколаївна.

Навчально-науковий проєкт на тему «Міграційні процеси на мікрорівні на прикладі моєї родини» виконувався в рамках самостійної роботи, що передбачено робочою програмою навчальної дисципліни «Світові міграційні процеси». Самостійна робота є однією з форм, що сприяє послідовному виробленню навичок ефективної самостійної професійної діяльності, є невід’ємною складовою освітнього процесу, що передбачає виконання здобувачем вищої освіти запланованих завдань.

На захисті здобувачі другого року навчання за освітньо-професійною програмою «Регіональні студії» презентували результати свого дослідження в рамках навчально-наукового проєкту, спрямованого на збір, обробку та узагальнення фактичного матеріалу про наявні форми міграції, які мали місце в історії власної родини. Метою дослідження в рамках навчально-наукового проєкту було навчитися застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці, сформувати навички проведення досліджень. В ході дослідження здобувачі мали виявити причини, які викликали міграцію членів їхніх родин, надати усі можливі варіанти класифікацій міграційних процесів за такими критеріями як правовий статус, спосіб реалізації міграції, повторюваність, добровільність, тривалість тощо, та виявити наскільки міграційні явища, що мали місце серед родичів, відображали загальні тенденції міграційних процесів відповідного часу.

Після заслуховування результатів індивідуальних досліджень – було здійснено узагальнення про домінуючі види та причини міграції, відповідність родинних переселень основним тенденціям розвитку міграційних процесів. Крім навчально-наукового виміру, цей проєкт має і соціальне значення, оскільки в рамках його виконання здобувачі зверталися до історії власної родини, що є важливою складовою формування колективної пам’яті (на рівні родини) та національної ідентичності, важливої для фахівців-міжнародників, покликаних захищати національні інтереси України на міжнародній арені.

Зазначимо, що підготовка здобувачів на другому (магістерському) рівні вищої освіти передбачає проведення досліджень та формування навичок дослідника, здатного розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій.

Захист навчально-нау...
Захист навчально-наукових проєктів в рамках дисципліни «Світові міграційні процеси» здобувачами магістерської освітньо-професійної програми «Регіональні студії»
Захист навчально-нау...
Захист навчально-наукових проєктів в рамках дисципліни «Світові міграційні процеси» здобувачами магістерської освітньо-професійної програми «Регіональні студії»
Захист навчально-нау...
Захист навчально-наукових проєктів в рамках дисципліни «Світові міграційні процеси» здобувачами магістерської освітньо-професійної програми «Регіональні студії»
Захист навчально-нау...
Захист навчально-наукових проєктів в рамках дисципліни «Світові міграційні процеси» здобувачами магістерської освітньо-професійної програми «Регіональні студії»
Захист навчально-нау...
Захист навчально-наукових проєктів в рамках дисципліни «Світові міграційні процеси» здобувачами магістерської освітньо-професійної програми «Регіональні студії»
Захист навчально-нау...
Захист навчально-наукових проєктів в рамках дисципліни «Світові міграційні процеси» здобувачами магістерської освітньо-професійної програми «Регіональні студії»
Захист навчально-нау...
Захист навчально-наукових проєктів в рамках дисципліни «Світові міграційні процеси» здобувачами магістерської освітньо-професійної програми «Регіональні студії»
Захист навчально-нау...
Захист навчально-наукових проєктів в рамках дисципліни «Світові міграційні процеси» здобувачами магістерської освітньо-професійної програми «Регіональні студії»
Захист навчально-нау...
Захист навчально-наукових проєктів в рамках дисципліни «Світові міграційні процеси» здобувачами магістерської освітньо-професійної програми «Регіональні студії»
Захист навчально-нау...
Захист навчально-наукових проєктів в рамках дисципліни «Світові міграційні процеси» здобувачами магістерської освітньо-професійної програми «Регіональні студії»
Захист навчально-нау...
Захист навчально-наукових проєктів в рамках дисципліни «Світові міграційні процеси» здобувачами магістерської освітньо-професійної програми «Регіональні студії»
Захист навчально-нау...
Захист навчально-наукових проєктів в рамках дисципліни «Світові міграційні процеси» здобувачами магістерської освітньо-професійної програми «Регіональні студії»
Захист навчально-нау...
Захист навчально-наукових проєктів в рамках дисципліни «Світові міграційні процеси» здобувачами магістерської освітньо-професійної програми «Регіональні студії»
Захист навчально-нау...
Захист навчально-наукових проєктів в рамках дисципліни «Світові міграційні процеси» здобувачами магістерської освітньо-професійної програми «Регіональні студії»
Захист навчально-нау...
Захист навчально-наукових проєктів в рамках дисципліни «Світові міграційні процеси» здобувачами магістерської освітньо-професійної програми «Регіональні студії»
Захист навчально-нау...
Захист навчально-наукових проєктів в рамках дисципліни «Світові міграційні процеси» здобувачами магістерської освітньо-професійної програми «Регіональні студії»