Гостьова лекція «Проблема біженців у міграційних процесах: приклад колишньої Югославії та досвід для України» для студентів- міжнародників

Гостьова лекція «Проблема біженців у міграційних процесах: приклад колишньої Югославії та досвід для України» для студентів- міжнародників

20 вересня 2022 рік 
Київський університет імені Бориса Грінченка

Masaryk University, Brno, Czech Republic

 

 

 

 

 

 

Залучення до аудиторних занять фахівців різної спеціалізації є важливою складовою якісного освітнього процесу. Саме тому в рамках дисципліни «Світові міграційні процеси», яка є вибірковою для здобувачів освітньо-професійної програми «Регіональні студії» другого (магістерського) рівня, не вперше запрошуються гостьові лектори з метою ознайомлення студентів з особливостями розвитку міграційних процесів на прикладі певних регіонів.

20 вересня 2022 р. на запрошення доцента кафедри міжнародних відносин Марини Миколаївни Бессонової відгукнулася Катерина Олександрівна Шимкевич, кандидатка історичних наук, доцент Факультету мистецтв Університету Брно, Чеська республіка (Assistant Professor, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic). Катерина Шимкевич є експертом по Балканам, вивчає проблему подолання наслідків воєнних злочинів у країнах колишньої Югославії, є експертом по сучасним Балканам, адміністратором тематичної сторінки Аналітичний центр балканських досліджень ex-Yu.

Під час гостьової лекції на тему «Проблема біженців у міграційних процесах: приклад колишньої Югославії та досвід для України» здобувачі ознайомилися з основними вимірами міграційної хвилі, що виникла в ході воєнних дій у країнах колишньої Югославії у 1990-х роках, дізналися про роль міжнародних організацій у вирішенні питання біженців, про специфіку юридичного статусу «біженців» та «внутрішньопереміщених осіб», про основні напрямки розселення біженців з теренів колишньої Югославії, особливості вирішення проблем біженців у воєнний і повоєнний періоди. Важливим під час лекції було порівняння з сучасною ситуацією в Україні та цікаві інсайди про міжнародні організації такі як Червоний хрест та УВКБ.

До лекції також долучилися здобувачі бакалаврських освітніх програм «Регіональні студії» та «Суспільні комунікації», для яких інформація про біженців, специфіку міграції та політику міжнародних організацій була цікавим доповненням в рамках дисциплін «Теорія міжнародних відносин», «Гуманітарний чинник у світовій політиці» та «Основи аналізу зовнішньої політики».

Гостьова лекція «Про...
Гостьова лекція «Проблема біженців у міграційних процесах: приклад колишньої Югославії та досвід для України» для студентів- міжнародників
Гостьова лекція «Про...
Гостьова лекція «Проблема біженців у міграційних процесах: приклад колишньої Югославії та досвід для України» для студентів- міжнародників
Гостьова лекція «Про...
Гостьова лекція «Проблема біженців у міграційних процесах: приклад колишньої Югославії та досвід для України» для студентів- міжнародників
Гостьова лекція «Про...
Гостьова лекція «Проблема біженців у міграційних процесах: приклад колишньої Югославії та досвід для України» для студентів- міжнародників
Гостьова лекція «Про...
Гостьова лекція «Проблема біженців у міграційних процесах: приклад колишньої Югославії та досвід для України» для студентів- міжнародників