Всеукраїнський науково-практичний семінар «Досвід Європейського Союзу у сфері реагування на виклики безпеки»

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Досвід Європейського  Союзу у сфері реагування на виклики безпеки»

 09 грудня 2021 рік 
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

 

 

 

 

 

 

 

09 грудня 2021 р. професор кафедри публічного та приватного права А.Ю. Нашинець-Наумова взяла участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Досвід Європейського Союзу у сфері реагування на виклики безпеки», який проходив у межах реалізації проекту Еразмус+ Модулі Жана Моне «Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність».

Серед учасників необхідно відмітити Петра Крайніка, експерта напряму Жан Моне Національного Еразмус+ офісу в Україні; Анастасію Хмель, яка висвітлила основні гібрідні загрози у Стратегії безпеки ЄС 2020 р.; Михайла Жука, який розкрив рамки цифрових компетенцій інноваційного розвитку та інформаційно-безпекової політики ЄС.

Інформація, отримана під час семінару може бути використана під час підготовки здобувачів освіти за спеціальністю 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», зокрема, в межах освітніх компонентів «Інформаційне право» (перший (бакалаврський) рівень) та «ІТ-Право» (другий (магістерський) рівень).

Дякуємо колективу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за запрошення!

Всеукраїнський науко...
Всеукраїнський науково-практичний семінар «Досвід Європейського  Союзу у сфері реагування на виклики безпеки»
Всеукраїнський науко...
Всеукраїнський науково-практичний семінар «Досвід Європейського  Союзу у сфері реагування на виклики безпеки»
Всеукраїнський науко...
Всеукраїнський науково-практичний семінар «Досвід Європейського  Союзу у сфері реагування на виклики безпеки»
Всеукраїнський науко...
Всеукраїнський науково-практичний семінар «Досвід Європейського  Союзу у сфері реагування на виклики безпеки»
Всеукраїнський науко...
Всеукраїнський науково-практичний семінар «Досвід Європейського  Союзу у сфері реагування на виклики безпеки»