Онлайн лекція "The Evolution of Digital Diplomacy" Андреаса Сандре в Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС України

Онлайн лекція "The Evolution of Digital Diplomacy" Андреаса Сандре в
Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС України

01 грудня 2021 рік 
Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при МЗС

 

 

 

 

 

 

 

 

01 грудня 2021 року науково-педагогічні працівники кафедри міжнародних відносин та міжнародного права: доцентки О.А. Брайчевська, Г.М. Мельник, І.Ю. Слюсаренко, Т.В. Ілюк та старша викладачка М.М. Лісовська відвідали онлайн-лекцію "The Evolution of Digital Diplomacy" експерта з комунікацій, колишнього керівника відділу цифрової дипломатії Посольства Iталії у США Андреаса Сандре. Лекція проходила в у Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ в онлайн-форматі.

Лектор є знаним фахівцем з комунікацій, колишнім керівником відділу цифрової дипломатії Посольства Iталії у США та автором книг «Digital Diplomacy: Conversations on Innovation in Foreign Policy» та «Тwitter for Diplomats».

Викладачі ознайомилися з експертним баченням  п. Андреаса Сандре щодо впливу цифрових та соціальних медіа-технологій на повсякденне життя та дипломатичну практику, зокрема, в частині залучення урядами іноземної громадськості. Лектор підкреслив актуалізацію інструментів діджитал-дипломатії, які, наряду з інструментарієм традиційної дипломатії, дозволяють реалізовувати більш публічну, прозору та ефективну зовнішню політику держав в сучасному світі. Підкреслювалося, що завдяки появі нових комунікаційних платформ уряди країн на сьогодні мають можливість охопити ширшу, навіть глобальну аудиторію, а недержавні суб’єкти та окремі особи отримують інструмент миттєвого донесення необхідних меседжів, який створює не лише нові можливості, але й виклики.  Саме викликам, які породжує  діджиталізація міжнародних відносин, зокрема, в умовах гібридної війни, під час лекції було приділено достатньо уваги.

Інформація, отримана під час лекції може бути використана під час підготовки здобувачів освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», зокрема, в межах освітніх компонентів «Основи дипломатії та дипломатичної служби», «Міжнародні відносини та світова політика», «Міжнародна інформація» (перший (бакалаврський) рівень) та «Суспільні комунікації в нових геополітичних умовах» (другий (магістерський) рівень).

Дякуємо колективу Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ за запрошення!

Дипломатична академі...
Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при МЗС
Дипломатична академі...
Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при МЗС
Дипломатична академі...
Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при МЗС
Дипломатична академі...
Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при МЗС
Дипломатична академі...
Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при МЗС