Академічна мобільність: викладач кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Бессонова М.М. прочитала гостьову лекцію студентам Запорізького національного університету

Академічна мобільність: викладач кафедри міжнародних відносин та
міжнародного права Бессонова М.М. прочитала гостьову лекцію
студентам Запорізького національного університету

 06 жовтня 2021 рік 
Запорізький національний університет

 

 

 

 

 

 

 

Академічна мобільність викладачів та здобувачів освіти є важливою складовою сучасних освітніх практик. Співпраця між закладами вищої освіти на рівні індивідуальних візитів та проведення гостьових лекцій науково-педагогічними працівниками є одним ж важливих кроків підвищення якості вищої освіти завдяки обміну досвідом та розширенню наукових та фахових контактів.

06 жовтня 2021 р. доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права к.і.н., доцент Бессонова Марина Миколаївна прочитала гостьову лекцію студентам освітньої програми «Країнознавство» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» у Запорізькому національному університеті. Лекція на тему «Негативне ставлення до певних країн/народів (на прикладі антиамериканізму)» відбувалася в рамках курсу «Конфліктологія та теорія переговорів». У ході лекції було запропоновано огляд сучасних підходів до інтерпретацій такого явища як «антиамериканізм», охарактеризовано наукові та прикладні дослідження цього феномену, показано масштабність та універсальність цього явища, яке спостерігається у всіх регіонах сучасного світу. В ході лекції студенти разом з гостьовим лектором визначали про- та антиамериканські погляди у різних народів світу, з’ясовували специфіку «спадкового» антиамериканізму, дізнавалися про підґрунтя масовості негативного сприйняття США у Росії та інших країнах світу. Сподіваємося на подальшу співпрацю з колегами кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Запорізького національного університету.

Академічна мобільніс...
Академічна мобільність: викладач кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Бессонова М.М. прочитала гостьову лекцію студентам Запорізького національного університету
Академічна мобільніс...
Академічна мобільність: викладач кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Бессонова М.М. прочитала гостьову лекцію студентам Запорізького національного університету
Академічна мобільніс...
Академічна мобільність: викладач кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Бессонова М.М. прочитала гостьову лекцію студентам Запорізького національного університету
Академічна мобільніс...
Академічна мобільність: викладач кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Бессонова М.М. прочитала гостьову лекцію студентам Запорізького національного університету
Академічна мобільніс...
Академічна мобільність: викладач кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Бессонова М.М. прочитала гостьову лекцію студентам Запорізького національного університету
Академічна мобільніс...
Академічна мобільність: викладач кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Бессонова М.М. прочитала гостьову лекцію студентам Запорізького національного університету
Академічна мобільніс...
Академічна мобільність: викладач кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Бессонова М.М. прочитала гостьову лекцію студентам Запорізького національного університету