Методичний семінар для кураторів перших курсів

Методичний семінар для кураторів перших курсів

 13 вересня 2021 рік 
Київсь
кий університет імені Бориса Грінченка

 

 

 

 

 

 

 

13 вересня 2021 року на платформі Google Meet відбувся методичний семінар для кураторів перших курсів: «Місце куратора в структурі ФПМВ».
Модератор зустрічі: старший викладач кафедри публічного та приватного права Байталюк О.М.
Під час семінару було розглянуто питання щодо:
- Організації роботи куратора з академічною групою.
- Визначено основні завдання куратора академічної групи.
- Зазначено основні напрямки співпраці куратора з заступником декана з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи.

Методичний семінар д...
Методичний семінар для кураторів перших курсів
Методичний семінар д...
Методичний семінар для кураторів перших курсів