2021: завершення атестації на освітньо-професійній програмі «Суспільні комунікації»

2021: завершення атестації на освітньо-професійній програмі «Суспільні
комунікації»

 22-23 червня 2021 рік 
Київсь
кий університет імені Бориса Грінченка

 

 

 

 

 

 

 

 

Наприкінці червня 2021 р. відбувалася атестація студентів четвертого курсу першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Суспільні комунікації» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, регіональні студії та суспільні комунікації». Першим її етапом було складання кваліфікаційного екзамену з професійного спілкування іноземною мовою. Другий етап відбувався 22-23 червня 2021 року у форматі захисту бакалаврських робіт.

У своїх бакалаврських роботах студенти здійснили актуальні дослідження, присвячені впливові медіа-дипломатії на реалізацію зовнішньополітичної стратегії (на прикладі США), інформаційній безпеці України в контексті європейської інтеграції, образу України в медіа Канади, впливові Covid-19 на електронну комерцію, технологіям маніпулювання суспільною свідомістю (на прикладі Тік-Ток), ролі публічної дипломатії у зовнішній політиці ФРН, інформаційній політиці окремих країн – США, Канади, ролі ІКТ у формуванні іміджу держави, окремим аспектам функціонування міжнародних організацій у сфері міжнародних інформаційних відносин (ЮНІСЕФ, ОБСЄ, МЧКХ, Всесвітній фонд захисту природи Друзів Землі, «Репортери без кордонів») та іншим важливим питанням суспільних комунікацій.

Беззаперечна актуальність бакалаврських досліджень, більшість з яких має прикладний характер, використання значного масиву даних на основі аналізу джерел та наукових досліджень, логічність висновків, рекомендацій засвідчили високий рівень фахової підготовки бакалаврів з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій!

Вітаємо бакалаврів освітньої програми «Суспільні комунікації» з успішним та блискучим захистом бакалаврських робіт та завершенням атестації!

2021: завершення ате...
2021: завершення атестації на освітньо-професійній програмі «Суспільні комунікації»
2021: завершення ате...
2021: завершення атестації на освітньо-професійній програмі «Суспільні комунікації»
2021: завершення ате...
2021: завершення атестації на освітньо-професійній програмі «Суспільні комунікації»
2021: завершення ате...
2021: завершення атестації на освітньо-професійній програмі «Суспільні комунікації»
2021: завершення ате...
2021: завершення атестації на освітньо-професійній програмі «Суспільні комунікації»
2021: завершення ате...
2021: завершення атестації на освітньо-професійній програмі «Суспільні комунікації»