Завершення практики здобувачами бакалаврських програм «Суспільні комунікації» та «Регіональні студії»

Завершення практики здобувачами бакалаврських програм «Суспільні  комунікації» та «Регіональні студії»

 20 травня 2021 рік 
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

 

 

 

 

 

 

20 травня 2021 р. на кафедрі міжнародних відносин та міжнародного права Київського університету імені Бориса Грінченка відбулася остання звітна конференція, присвячена виробничим практикам. Завершилася переддипломна практика, яка у мовах локдауну відбувалася дистанційно на базі наукової бібліотеки Університету. Метою цієї практики було удосконалення здобутих знань, практичних умінь і навичок у роботі з інформаційними та бібліотечними ресурсами, оволодіння професійним досвідом, збір матеріалів, необхідних для завершення самостійного написання кваліфікаційної бакалаврської роботи.

Відзначимо, що цього року здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітніх програм "Суспільні комунікації" та "Регіональні студії" завершують повний цикл практикоорієнтованого навчання, запровадженого в рамках Нової освітньої стратегії Університету. Упродовж 2020-2021 навчального року студенти обох освітніх програм пройшли чотири види практики: інформаційно-аналітичну, з консульської роботи, перекладацьку та переддипломну. Кожна практика орієнтована на формування та закріплення певних видів компетентностей та програмних результатів навчання.

Колективом кафедри міжнародних відносин та міжнародного права запроваджено традицію проведення установчих та звітних конференцій на початку та наприкінці кожного виду практик. Під час установчих конференцій керівники практик від університету інформують здобувачів вищої освіти про мету, завдання практики, пояснюють специфіку роботи та порядок підготовки звітних документів. Під час звітної конференції здобувачі вищої освіти звітують про результати практики та мають можливість поділитися своїми враженнями про сильні та проблемні сторони організації та проведення практики, надати свої зауваження та конструктивні пропозиції. Також запроваджена практика проведення наприкінці кожної практики опитування-анкетування здобувачів та керівників баз-практик, що враховується при перегляді програм практики та перегляді та оновленні відповідних освітніх програм.

Завершення практики ...
Завершення практики здобувачами бакалаврських програм «Суспільні  комунікації» та «Регіональні студії»
Завершення практики ...
Завершення практики здобувачами бакалаврських програм «Суспільні  комунікації» та «Регіональні студії»
Завершення практики ...
Завершення практики здобувачами бакалаврських програм «Суспільні  комунікації» та «Регіональні студії»
Завершення практики ...
Завершення практики здобувачами бакалаврських програм «Суспільні  комунікації» та «Регіональні студії»
Завершення практики ...
Завершення практики здобувачами бакалаврських програм «Суспільні  комунікації» та «Регіональні студії»