IV Всеукраїнська науково-практична конференція з права "НАУКОВІ РОЗВІДКИ З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА

 IV Всеукраїнська науково-практична конференція з права

 24 квітня 2021 рік 
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

 

 

 

 

 

24 квітня 2021 року на платформі Google Meet відбулась щорічна IV Всеукраїнська науково-практична конференція «НАУКОВІ РОЗВІДКИ З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА» кафедри публічного та приватного права.

Крім викладачів кафедри у заході взяли участь представники науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Києво-Могилянська академія», а також зарубіжні партнери з Грузії – Батумського державного університету імені Шота Руставелі. Практичну складову конференції підсилили представники Верховного Суду, Офісу Генерального прокурора, Міністерства юстиції України, Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

На пленарному засіданні конференції виступили: завідувач кафедри, доктор юридичних наук Орел Лілія Василівна із доповіддю про модернізацію цивільного законодавства України; професор, доктор юридичних наук Власова Ганна Петрівна з темою про адвокатську таємницю в теорії та на практиці; прокурор відділу запобігання правопорушенням в органах прокуратури управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора, кандидат юридичних наук Кравчук Валерій Миколайович про етику правосуддя, можливості її розвитку та уніфікації; головний спеціаліст відділу правової експертизи процесуального законодавства Департаменту моніторингу процесуальних прав Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, кандидат юридичних наук Музиченко Тетяна Олексіївна про шляхи вирішення проблеми надмірної тривалості розгляду справ у суді. Жвавої дискусії набула тема професора Батумського державного університету імені Шота Руставелі, керівника департаменту права і публічної служби, доктора юридичних наук Партенадзе Омара – «Доцільність інститутів амністії і помилування в Грузії», оскільки реалії законодавчого врегулювання амністії та помилування в Україні також потребують доопрацювання та виваженості змін.

На конференції працювали також дві секції:  Науково-практичні проблеми права та шляхи їх вирішення (модератор – кандидат юридичних наук, доцент кафедри Калашник О. М.) та Проблеми адаптації публічного права до норм Європейського союзу (модератор – доктор юридичних наук, професор кафедри Хатнюк Н. С.). На секційних засіданнях виступали науковці (Баклан О. В., Нашинець-Наумова А. Ю., Матвєєв П. С., Хатнюк Н. С., Чернега А. П., Сергієнко Н. А., Удовенко Ж. В., Байталюк О. М., Обловацька Н. О., Буличева Н. А, Чаплюк О. І., Коваль Н. В.) та представники практичної юриспруденції (Музиченко О. В., Паламарчук І. В.).

З науковими доповідями у конференції взяли участь студенти спеціальності «Право» 1-5 курсів: Марченко К., Масляний Б., Дмитренко А., Левицька А., Нікітін Н., Кіктєва В., Донець Є., Назарець В., Гаргун С., Скакун Н., Пентіло Д., Толок А., Головата Б., Субботіна В., Пєшкова В., Памірський М., Науменко Я., Мороз Я., Макаренко А., Лупійчук В., Суханова А., Удовенко В., Юрченко І., Капішон А., Котєльнікова М., Прачун Б., Саган Д., Сезько А.

IV Всеукраїнська нау...
IV Всеукраїнська науково-практична конференція з права
IV Всеукраїнська нау...
IV Всеукраїнська науково-практична конференція з права
IV Всеукраїнська нау...
IV Всеукраїнська науково-практична конференція з права