Обговорення освітніх програм «Суспільні комунікації» та «Регіональні студії»: нарада гарантів кафедри міжнародних відносин та міжнародного права з колегами із Маріупольського державного університету

 

26 лютого 2021 р. гаранти освітніх програм «Суспільні комунікації» та «Регіональні студії» кафедри міжнародних відносин та міжнародного права провели обговорення освітніх програм з колегами з Маріупольського державного університету.

Під час наради було обговорено освітні програми, за якими навчаються студенти-міжнародники обох університетів. Детально були розглянуті логічно-структурні схеми представлених освітніх програм, принципи їх побудови, проаналізовано перелік освітніх компонентів, включених до програм, відповідність до Стандарту вищої освіти по спеціальності 291. Основну увагу було зосереджено на питаннях практичної підготовки здобувачів вищої освіти, процедури обрання студентами вибіркових дисциплін. Дискусія торкнулась актуальних на сьогодні питань формування Soft skills та неформальної освіти. В ході обговорення піднімали питання балансу між унікальністю освітніх програм та необхідністю дотримуватися вимог Стандарту вищої освіти у відповідній галузі. Так, колеги із Маріупольського державного університету зацікавилися блоковими дисциплінами, які являють собою унікальний підхід у формуванні освітніх компонентів програм «Суспільні комунікації» та «Регіональні студії», що реалізуються кафедрою міжнародних відносин та міжнародного права Київського університету імені Бориса Грінченка. Взаємні зауваження та побажання будуть враховані при коректуванні освітніх програм та задля вдосконалення навчального процесу в подальшому.

З боку Київського університету імені Бориса Грінченка участь в нараді взяли: завідувач кафедри доктор історичних наук, професор Ігор Володимирович Жалоба, гаранти освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів професор, доктор історичних наук Олександр Глєбович Цвєтков; кандидат історичних наук, доцент Ірина Юріївна Слюсаренко; кандидат історичних наук, доцент Марина Миколаївна Бессонова та доцент кафедри, кандидат історичних наук Тетяна Василівна Ілюк, яка наразі проходить стажування на базі Маріупольського державного університету.

Маріупольський державний університет був представлений завідувачкою кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики кандидатом політичних наук, доцентом Гільченко Оленою Леонідівною, та гарантами освітніх та освітньо-наукових програм: доктором політичних наук, професором Наталією Полікарпівною Пашиною, доктором історичних наук, професором Іриною Миколаївною Грідіною, доктором політичних наук, професором Костянтином Васильовичем Балабановим та доктором історичних наук, професором Володимиром Миколайовичем Романцовим.

Загалом, учасники наради наголосили на важливості обміну професійним досвідом та нагальній потребі таких заходів для розкриття максимального потенціалу здобувачів вищої освіти та домовились про майбутню співпрацю між кафедрами університетів.

Обговорення освітніх...
Обговорення освітніх програм «Суспільні комунікації» та «Регіональні студії»: нарада гарантів кафедри міжнародних відносин та міжнародного права з колегами із Маріупольського державного університету
Обговорення освітніх...
Обговорення освітніх програм «Суспільні комунікації» та «Регіональні студії»: нарада гарантів кафедри міжнародних відносин та міжнародного права з колегами із Маріупольського державного університету
Обговорення освітніх...
Обговорення освітніх програм «Суспільні комунікації» та «Регіональні студії»: нарада гарантів кафедри міжнародних відносин та міжнародного права з колегами із Маріупольського державного університету
Обговорення освітніх...
Обговорення освітніх програм «Суспільні комунікації» та «Регіональні студії»: нарада гарантів кафедри міжнародних відносин та міжнародного права з колегами із Маріупольського державного університету
Обговорення освітніх...
Обговорення освітніх програм «Суспільні комунікації» та «Регіональні студії»: нарада гарантів кафедри міжнародних відносин та міжнародного права з колегами із Маріупольського державного університету