Студенти кафедри міжнародних відносин та міжнародного права ознайомилися з діяльністю Інституту законодавства Верховної Ради України.

25 лютого 2021 року в рамках проходження навчальної (ознайомчої) практики студентами-бакалаврами І курсу групи МП-1-20-4.0д спеціальності 293 «Міжнародне право» відбулася онлайн-зустріч із співробіниками Інституту законодавства Верховної Ради України – базової установи науково-правового забезпечення законодавчої діяльності Верховної Ради України. Зі студентами зустрілися заступник директора Інституту законодавства Верховної Ради України, кандидат військових наук Дмитро Хруст та заступниця завідуючої відділом європейського права та міжнародної інтеграції, кандидат юридичних наук Анна Кондратова.

Зустріч розпочав заступник директора Інституту законодавства Верховної Ради України Дмитро Хруст, який у своєму вітальному слові до майбутніх юристів-міжнародників наголосив на важливості нової освітньої стратегії Університету, спрямованій на практико-орієнтоване навчання. Він висвітлив основні завдання і функції Інституту, до яких належать підготовка пропозицій щодо формування стратегії державної правової політики Верховної Ради України; розробка наукових концепцій розвитку національного законодавства, а також проведення порівняльних досліджень законодавства України й законодавства зарубіжних країн. Окрему увагу Д. Хруст приділив таким завданням Інституту, як підготовка проектів перспективних та поточних державних програм законопроектних робіт парламенту; організації моніторингу ефективності чинного законодавства України та прогнозування наслідків його застосування; наукового обґрунтування проектів законів із найважливіших питань розвитку суспільства та держави; проведення наукової експертизи проектів законодавчих актів України тощо.

Окремо Д. Хруст зупинився на структурі й кадровому складі Інституту, відмітивши, зокрема, що для виконання покладених на Інститут завдань його фахівці здійснюють фундаментальні та прикладні дослідження розвитку законодавства України, аналізують ефективність механізму застосування чинного законодавства, розробляють пропозиції щодо усунення неузгодженостей і суперечностей між окремими актами законодавства та заповнення у ньому правових прогалин. Як далі зазначив пан Дмитро, кадровий потенціал Інституту формують здебільшого науковці, доктори і кандидати наук у галузі права, державного управління та економіки – як досвідчені і знані науковці, так і молоді фахівці.

Принагідно пан Дмитро також згадав про домовленості щодо проходження практики студентами-міжнародниками в Інституті законодавства та підтвердив готовність керівництва бази практики й надалі приймати у стінах Інституту студентів-практикантів, а також висловив надію на подальшу співпрацю між Інститутом та Університетом у контексті працевлаштування молодих фахівців.

Як колишній начальник відділу Міжнародно-правового департаменту Адміністрації Державної прикордонної служби України, пан Дмитро у повній мірі обізнаний із роботою юриста-міжнародника, тому із задоволенням передав слово своїй колезі – заступниці завідуючої відділом європейського права та міжнародної інтеграції Анні Кондратовій.

У ході її розповіді студенти спеціальності 293 «Міжнародне право» змогли більше дізнатися про напрями і особливості роботи відділу та ближче познайомитися з практичною роботою юриста-міжнародника. Як зазначила пані Анна, Інститут також вносить пропозиції щодо законодавчого забезпечення виконання Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань, у тому числі сприяє адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Заступниця завідуючої відділом відзначила важливе місце проблем порівняльного правознавства в роботі Інституту в цілому та відділу, зокрема, а також детально розповіла про співпрацю із зарубіжними науковими установами й організаціями та вивчення досвіду організації законотворчої і законодавчої діяльності зарубіжних країн. Приділила пані Анна увагу і виданням Інституту законодавства, зокрема, тим, що готуються у відділі європейського права та міжнародної інтеграції – серії видань перекладів актів міжнародного та європейського права (з іноземних на українську мову) у різних сферах суспільних відносин та щоквартальному дайджесту «Реферативний огляд європейського права», які дуже зацікавили студентів – адже більшість їх запитань стосувалися саме видань Інституту.

На завершення зустрічі доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Інна Ворошилова, яка супроводжувала студентів на зустрічі як куратор групи, також поділилася власним багаторічним досвідом роботи в Інституті, розповіла про важливість фахової мовної підготовки та найвищого професійного рівня для майбутніх міжнародників, а також порадила користуватися електронними версіями видань, що зацікавили студентів, які розміщуються на сайті Інституту.

Зустріч пройшла на високому фаховому рівні, в атмосфері взаємоповаги і зацікавленості з боку студентів.

Щиро дякуємо пану Дмитру Хрусту та пані Анні Кондратовій за їх час та професійний досвід, яким вони поділилися з нашими студентами-першокурсниками, а також за надану їм можливість відвідати (бодай і онлайн) таку поважну й цікаву установу та особисто поспілкуватися з фахівцями-практиками у сфері міжнародного права!

25 лютого 2021 року
25 лютого 2021 року
25 лютого 2021 року
25 лютого 2021 року
25 лютого 2021 року
25 лютого 2021 року
25 лютого 2021 року
25 лютого 2021 року
25 лютого 2021 року
25 лютого 2021 року