Зустріч зі студентами спеціальності «Право» на тему: «Корпоративна культура Університету, як важлива складова освітнього процесу та підґрунтя для формування свідомої особистості»

19 лютого 2021 року на платформі  на платформі Google Meet відбулась зустріч кураторів академічних груп та студентів всіх курсів спеціальності «Право» під час якої було розглянуто основні  складові Корпоративної культури Університету Грінченка, як цілісної система унікальних ознак, в основу яких покладено цінності, що визначають філософію його діяльності, ідею (візію) та місію, формують традиції, способи міжособистісних взаємовідносин, поведінку студентів і співробітників, що відображає рівень привабливості університетського бренду в сучасному соціокультурному та науково-освітньому просторі.

         Під час зустрічі особлива увага приділялася обговоренню основних положень Кодексу корпоративної культури Київського університету імені Бориса Грінченка, Положенню про академічну доброчесність здобувачів вищої освіти.

         Окрему увагу було приділено  системі соціально – психологічного супроводу та консультування (Соціально – психологічна служба), яка розбудована в Університеті та спрямована  на допомогу студентам у вирішенні різного роду психологічних проблем, пов’язаних із непростими життєвими ситуаціями, із труднощами у спілкуванні, у родинних стосунках, у здійсненні вибору, визначенні життєвих цілей і задач тощо.

            Щиро дякуємо модератору зустрічі -  старшому викладачу кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин Байталюк Ользі Михайлівні та кураторам академічних груп за прищеплення студента – правникам поваги до Університету та його головних цінностей.

Зустріч зі студентам...
Зустріч зі студентами спеціальності «Право»
Зустріч зі студентам...
Зустріч зі студентами спеціальності «Право»
Зустріч зі студентам...
Зустріч зі студентами спеціальності «Право»