Державна атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Суспільні комунікації» у 2020 р.

Ось і завершилася атестація студентів другого курсу освітньо-професійної програми «Суспільні комунікації» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, регіональні студії та суспільні комунікації».

Вітаємо наших магістрів Колосай Валерію, Мачуську Анастасію, Новікову Тетяну, Нуждову Вікторію, Позняка Андрія, Приладиш Юлію та Ричку Юрія з успішним складанням кваліфікаційного іспиту з теорії і практики перекладу (англійська мова) та захисту випускних кваліфікаційних робіт. Глибинне розуміння процесів міжнародних відносин та суспільних комунікацій у сучасному світі, а також нестандартні теми, які обрали для дослідження наші студенти, ще раз доводять, що ми випускаємо кваліфікованих фахівців, готових працювати над впровадженням зовнішньої політики нашої держави.

У своїх кваліфікаційних роботах студенти дослідили такі непрості проблеми як діяльність ООН у сфері забезпечення міжнародної інформаційної безпеки; зовнішньополітичні пріоритети Туреччини (за матеріалами електронних ЗМІ); роль ЗМІ у висвітленні зовнішньополітичної діяльності Іспанії; українсько-британські відносини на сучасному етапі. Величезна увага проблемам місця нашої держави у сучасному інформаційному світі та гібридної війни проти України приділяється в роботах, присвячених ролі мас-медіа в гібридній війні (на прикладі України) та роль та місце України в глобальному інформаційному просторі. А актуальність викликів, які стоять перед міжнародною спільнотою сьогодні, надзвичайно гостро досліджується в роботі, присвяченій аналізу системи соціального кредиту в КНР, як прикладу цифрової дистóпії. 

Безсумнівна актуальність досліджень, комплексний підхід, активне використання іншомовних джерел та наукова обгрунтованість висновків та логічність прогнозів наших студентів переконують, що Ви гідне покоління майбутніх дипломатів та міжнародників!

 

Державна атестація з...
Державна атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Суспільні комунікації» у 2020 р.
Державна атестація з...
Державна атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Суспільні комунікації» у 2020 р.
Державна атестація з...
Державна атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Суспільні комунікації» у 2020 р.
Державна атестація з...
Державна атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Суспільні комунікації» у 2020 р.