Державна атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Регіональні студії» у 2020 р.

Здобувачі освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Регіональні студії» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, регіональні студії та суспільні комунікації» завершили своє навчання проходженням державної атестації. 

Вітаємо наших магістрів Байкову Вікторію, Богданович Анастасію, Вдовичин Марію-Мар’яну, Кацімона Євгенія, Кравця Всеволода, Левчук Анастасію, Лук’янчук Юлію, Пигуль Крістіну, Фіщук Катерину, Черкасову Марину та Школьного Арсена з успішним складанням кваліфікаційного іспиту з теорії і практики перекладу (англійська мова) та захисту випускних кваліфікаційних робіт. Вміле використання здобутих знань зі специфіки сучасних міжнародних процесів у різних регіонах сучасного світу, вміння винайти цікавий погляд на вже здавалося б давно досліджені країни світу, якісну роботу із різноманітними джерелами інформації – свідчать про якісну підготовку магістрів на освітніх програмах кафедри міжнародних відносин та міжнародного права.

У своїх кваліфікаційних роботах студенти дослідили такі непрості проблеми як: зовнішньополітична практика РФ після становлення політичної системи «керованої демократії»; Косовська проблема у політичному житті Сербії; відображення російської пропаганди у міжнародних ЗМІ; політика США з демілітаризації космічного простору; міжнародний туризм як фактор зовнішньополітичної діяльності держави та розвиток туристичного ринку Австралії та Океанії. 

Окремий інтерес викликали роботи, присвячені розвитку країн Південної Америки та Африки, у яких досліджувалися сучасний стан, особливості та перспективи зовнішньої політики та дипломатії Перу; специфіка внутрішньої політики Республіки Колумбія на початку ХХІ століття та політичний розвиток Ефіопії на початку ХХІ століття. А також роботи з питань аргентино-китайських відносин на початку ХХІ ст. і проєкту «Новий шовковий шлях» у глобальному вимірі.

Широка географія досліджень, комплексний підхід, активне використання іншомовних джерел та наукова обґрунтованість висновків та логічність прогнозів наших студентів переконують, що Ви гідне покоління майбутніх дипломатів та міжнародників!

 

Державна атестація з...
Державна атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Регіональні студії» у 2020 р.
Державна атестація з...
Державна атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Регіональні студії» у 2020 р.
Державна атестація з...
Державна атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Регіональні студії» у 2020 р.
Державна атестація з...
Державна атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Регіональні студії» у 2020 р.
Державна атестація з...
Державна атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Регіональні студії» у 2020 р.
Державна атестація з...
Державна атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Регіональні студії» у 2020 р.