Звітна конференція по переддипломній (аналітичній) практиці магістрів-міжнародників (випускники 2020 р.)

12 грудня 2020 р. відбулася звітна конференція по переддипломній (аналітичній) практиці, яку проходили студенти другого (магістерського) освітнього рівня денної форми навчання, спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», другого року навчання, групи МВм-1-19-1.4д Факультету права та міжнародних відносин з 16.11.2020 р. по 11.12.2020 р.

Базами практик були наступні установи: Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого, Громадська організація «Логос знання», представництва міжнародних компаній CIENCE Technologies Inc та Sensco Logistics INC.

Метою переддипломної (аналітичної) практики для магістрів є узагальнення й удосконалення здобутих ними знань, практичних умінь і навичок на базі конкретного суб’єкта господарювання, оволодіння професійним досвідом та підбором матеріалів, необхідних для самостійного написання кваліфікаційної магістерської роботи.

Студенти прозвітували про форми роботи та завдання, які вони виконували під час практики. Серед них: пошук та аналіз тематичної літератури відповідно до розділів кваліфікаційної магістерської роботи, опис результатів дослідження у дипломній роботі, оформлення списку джерел та літератури, відповідно правил бібліографічного опису тощо.

Звітну конференцію по переддипломній (аналітичній) практиці організувала та провела кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин Пістракевич Олена Володимирівна.

 

Звітна конференція п...
Звітна конференція по переддипломній (аналітичній) практиці магістрів-міжнародників (випускники 2020 р.
Звітна конференція п...
Звітна конференція по переддипломній (аналітичній) практиці магістрів-міжнародників (випускники 2020 р.