Звітна та установча конференції по виробничим практикам студентів освітньої програми «Регіональні студії» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

21 листопада 2020 р. відбулася звітна конференція по виробничій практиці (консульська робота), яку проходили упродовж 6 тижнів студенти освітньої програми «Регіональні студії». Базами практик у 2020 р. були наступні установи: Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції, Міністерство соціальної політики України, Ізяславська міська рада Ізяславського району Хмельницької області, Білоцерківській міський районний суд Київської області, Бориспільський міський районний суд Київської області. Студенти прозвітували про форми роботи та завдання, які вони виконували під час практики; підрозділи, в яких вони працювали; форми та специфіку роботи з документами. 

Керівники практики від університету та студенти обговорили практичні аспекти організації практики, слабкі та сильні сторони її проходження, визначили співвіднесення теоретичних знань, здобутих в університеті під час занять, та практичних завдань, які виконувалися студентами під час проходження практики. Студенти відзначили важливість проходження такого типу практики, можливість побачити поєднання теорії та практики, здобутий досвід практичної роботи, специфіку роботи зі справжніми документами, електронними базами, інформаційними системами тощо. 

Але практикоорієнтоване навчання, яке є втіленням нової освітньої стратегії Київського університету імені Бориса Грінченка, не завершилося! Студенти освітньої програми «Регіональні студії» з наступного тижня розпочинають нову виробничу практику – інформаційно-аналітичну. Базами для проведення інформаційно-аналітичної практики визначені такі установи: Міністерство культури та інформаційної політики України, Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Благодійний Фонд «СІД ФОРУМ Україна», Інформаційно-дослідницький центр при Верховній Раді України, ТОВ «Видавничий дім «Кур’єр» (редакція газети «Кур’єр тижня») (м. Ізмаїл), Громадська організація "Innovative technologies in sports" (м. Київ); Білоцерківська міська рада (м. Біла Церква). Основною метою інформаційно-аналітичної практики для бакалаврів є оволодіння сучасними методами, формами організації та навичками праці в галузі міжнародних відносин, формування професійних умінь для прийняття самостійних рішень під час вирішення практичних завдань в аналітичній роботі, формування навичок дослідницької діяльності в галузі суспільних комунікацій та регіональних студій, формування в студентів професійних вмінь використання технічних і програмних засобів в їх майбутній професії.

Звітну та установчу конференції по виробничим практикам організувала та провела кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри Пістракевич Олена Володимирівна. Вона тримає зв’язок між керівниками баз практик, кафедрою та нашими студентами.

 

Звітна та установча ...
Звітна та установча конференції по виробничим практикам студентів освітньої програми «Регіональні студії» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Звітна та установча ...
Звітна та установча конференції по виробничим практикам студентів освітньої програми «Регіональні студії» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»