Відкрита відеолекція старшого викладача кафедри публічного та приватного прав Байталюк О.М.

 

30 квітня 2020 відбулась відкрита відеолекція старшого викладача кафедри публічного та приватного прав Байталюк О.М. з навчальної дисципліни Порівняльне конституційне право для групи  МПб-1-19-4.0д (спеціальність «Міжнародне право») на тему: «Конституційний статус глави держави»

Під час лекції було розкрито поняття «глава держави», «монарх», «президент».  Проаналізовано особливості конституційно правового статусу глав держав в країнах з монархічною та республіканською формою правління. Визначено повноваження глав держав в залежності від сфери державної діяльності глави держави.

Протягом лекційного заняття викладач формувала навички роботи з конституційно-правовими актами та виховувала поважне ставлення студентів до інституту глави держави.