Екскурсія до Антимонопольного комітету України

 

Уже традиційно, під керівництвом к.ю.н., доцента кафедри публічного та приватного права Калашник Олени Миколаївни, студенти 4-го курсу спеціальності "Право" Факультету права та міжнародних відносин у рамках вивчення навчальної дисципліни "Антимонопольне право" відвідали Музей Антимонопольного комітету України.
На сьогодні, зміни у нашій країні торкнулися політичного, економічного та суспільного життя у цілому, і Антимонопольний комітет України не є винятком. Так, під час екскурсії студенти дізналися про нові кадрові призначення в Антимонопольному комітеті України,  почули про історію створення Комітету, побачити  реальні експонати, які стали предметом антимонопольних правопорушень. Також ознайомилися з періодичними виданнями Антимонопольного комітету України, його методичним забезпеченням, що полегшить процес підготовки студентів до занять та іспиту. Крім цього, студенти відвідали залу, де проводяться засідання Голови, восьми державних уповноважених та інших посадових осіб Антимонопольного комітету України. У результаті було попередньо обговорено питання можливої подальшої співпраці Київського університету імені Бориса Грінченка та Антимонопольного комітету України щодо проходження практики студентами та отримання ними доступу до періодичних та інших видань Антимонопольного комітету України.