II Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права»

 

  24 квітня 2019 року відбулася II Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права». Організаторами виступила кафедра публічного та приватного права факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка під керівництвомдоктора юридичних наук, професора кафедри публічного та приватного права факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, завідувача кафедри Орел Лілії Василівни.

На конференції з вітальним словом виступив декан факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки Грицяк Ігор Андрійович.

На пленарному засіданні конференції виступили ряд відомих науковців, зокрема, Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна (доктор юридичних наук, професор кафедри публічного та приватного права факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка,  заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи) з темою: «Комплексний підхід до впровадження інформаційних технологій у муніципальному управлінні»; Баклан Олег Володимирович (доктор юридичних наук, професор кафедри публічного та приватного права Київського університету імені Бориса Грінченка, професор) з темою: «Щодо оптимізації правовідносин у вітчизняній сфері підприємництва»; Кравчук Валерій Миколайович (кандидат юридичних наук, заступник начальника відділу підготовки прокурорів Інституту спеціальної підготовки Національної академії прокуратури України) з темою: «Громадський контроль органів прокуратури: зміст та механізм реалізації»; Хатнюк Наталія Сергіївна (кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного та  приватного права Київського університету імені Бориса Грінченка, доцент) з темою: «Особливі юридичні підстави виникнення, зміни та припинення податкового зобов’язання»; Хорт Ігор Володимирович (кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного та приватного права Київського університету імені Бориса Грінченка, доцент) з темою: «Принцип верховенства права як засада публічного управління»; Калашник Олена Миколаївна (кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри публічного та приватного права Київського університету імені Бориса Грінченка, адвокат) з темою: «Доказування у справах про визнання заявника біженцем або особою, що потребує додаткового захисту» та інші.

Під час конференції працювали три секції:

Секція 1 «Науково-практичні проблеми приватного права та шляхи їх вирішення», модератор секції: Калашник Олена Миколаївна;

Секція 2 «Сучасні тенденції розвитку муніціпального права», модератор секції:  Хорт Ігор Володимирович;

Секція 3 «Проблеми адаптації публічного права до норм Європейського Союзу», модератор секції: Хатнюк Наталія Сергіївна.

Під час роботи секцій з актуальними темами виступали, зокрема, такі науковці: Задорожний Юрій Анатолійович (кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного та приватного права Київського університету імені Бориса Грінченка, доцент): «Започаткування принципів права в країнах романо-германської правової сім’ї»; Чернега Андрій Петрович (кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного та приватного права Київського університету імені Бориса Грінченка, доцент): «Особливості реалізації права на житло учасниками бойових дій»; Сергієнко Наталія Артурівна (кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри публічного та приватного права Київського університету імені Бориса Грінченка, адвокат): «До питання заміни боржника або стягувача у виконавчих листах до відкриття виконавчого провадження (відповідно до ч. 5 ст. 442 ЦПК України)» та інші.

Також, у конференції мали змогу прийняти участь та виступити з доповідями студенти факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка.

У цілому всі учасники отримали масу позитивних вражень та корисної інформації.