Участь у VIII Правничій школі для юридичних клінік

 

В Академії адвокатури України відбулась VIII Правнича школа для юридичних клінік, участь у якій взяли Сергій Бреус – директор Правобережного київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Богдан Кушнір – засновник Міжнародної правозахисної асоціації «Народний адвокат», Андрій Чернега – завідувач юридичної клініки «Астрея» Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, Марина Цимбал – завідувач юридичної клініки Академії адвокатури України, член Координаційної ради молодих юристів України, адвокат АО «АРЦЕО» та студенти правники з вищих навчальних закладів України, зокрема Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка.
На заході обговорювалися питання щодо реформування системи та структури безоплатної правової допомоги (БПД) в Україні, а саме процесу оптимізації центрів БПД в м. Києві. Зокрема, Сергій Бреус наголосив на базових завданнях удосконалення – збереженні точок доступу до правової допомоги, зменшення бюрократичних процесів, що стоять на заваді розвитку центрів БПД та збільшення кількості професійних юристів, і не обов’язково адвокатів, оскільки правова допомога здійснюється і в цивільних та адміністративних справах. Богдан Кушнір висловив свою позицію стосовно критеріїв оцінювання надання безоплатної вторинної правової допомоги як у кримінальних так і цивільних / адміністративних справах. На його думку необхідно виробити чіткі критерії
оцінки надання вторинної безоплатної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах, оскільки такі справи становлять переважний відсоток усього навантаження на Центри. Такі стандарти якості успішно діють у сфері надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі, останні зміни до яких були внесені у грудні 2018 року.
Відсутність критерії оцінки здійснення адвокатами / фахівцями центру вторинної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах унеможливлює з’ясування обсягу та видів виконаної роботи, її результатів, і власне нарахування їм коштів за виконану роботу. Андрій Чернега та Марина Цимбал звернули увагу присутніх на тому, що відколи відбулася судова реформа (2016 р.), зміни торкнулися і ст.59 Конституції України, яка використовувала термін «правова допомога» і власне, законодавстві також використовувалася «правова допомога». Із внесеними змінами у Конституцію, цей термін замінений на «професійну правничу допомогу» і з кінця 2017 року всі процесуальні кодекси і відповідні закони про поліцію, прокуратуру, судоустрій і статус суддів також використовують цей термін. Проте, доповідачі наголосили на тому, що закон про БПД так і залишився без кардинальних змін, і ряд кодифікованих законів також використовують стару термінологію. Це якось не узгоджується із нормами Конституції – нормами прямої. Які, як і норми Кримінального процесуального кодексу, прийнятого ще у 2012 проголосили єдиними носіями професійної правничої допомоги – захисників – адвокатів, за невеличким виключенням до малозначних, нескладних справ допускаються інші фахівці у сфері права. Це серйозна прогалина у законодавстві, яка створює суттєві колізії та перешкоди на шляху до захисту та відновлення порушених прав у поліції, прокуратурі та суді. Наприклад, мають місце випадки, коли судді не допускають адвокатів до розгляду справи у зв’язку з тим, що останні укладають угоду з клієнтом про надання правових послуг чи правової допомоги (не професійної правничої); і навпаки фахівці у сфері права – не адвокати, не допускаються до розгляду справи у суді, у зв’язку з тим, що не можуть, за законом, здійснювати професійну правничу допомогу, хоча практика ЄСПЛ це цілком спростовує.