Круглий стіл : «Патріотизм очима Бориса Грінченка» - 2018

 

05 грудня 2018 року у стінах Київського університету імені Бориса Грінченка в рамках щорічної Грінченківської декади старший викладач кафедри англійської мови Кушевська Наталя Миколаївна та доцент кафедри англійської мови Громова Наталя Михайлівна провели спільно з факультетом права та міжнародних відносин та інститутом журналістики «Круглий Стіл».
Тема «Круглого Столу» - «Патріотизм очима Бориса Грінченка». Студенти 1 курсу спеціальності «Міжнародне право» факультету Права та міжнародних відносин в рамках своєї майбутньої професійної компетенції проаналізували творчість Бориса Грінченка та на прикладі його патріотичних віршів, переклавши їх на англійську мову, провели паралелі з сьогоденням та українською історією.
Здатність здійснювати аналіз певного виду діяльності або процесу для вирішення кола професійних завдань з допомогою різноманітних методик та засобів автоматизації, підтримки прийняття рішень становлять сутність аналітичної компетентності. Аналітична компетентність необхідна для вирішення кваліфікаційних фахових завдань як одним із ключових складників професійної компетентності сучасних фахівців з міжнародного права.
Під час "Круглого Столу" студенти намагались проаналізувати уривки з патріотичних творів Бориса Грінченко та знайти відповідники у реаліях сьогоднішнього дня.
Україна – у цьому слові для мене усе.
Ukraine – this word means the whole world for me.
© Borys Hrinchenko

Вік українець – це запевне,
Бо хвалить сало й галушки
Та ще вишиванії дома
Бере він на ніч сорочки.
He is Ukrainian – there is no doubt
He praises fat and dumplings
And he puts on his hand-made
Embroidered shirts at night. © Borys Hrinchenko
Ще не вмерла Україна, але може вмерти:
Ви самі її, ледачі,
Ведете до смерті!
Ukraine is still alive, though, it can decease: You, lazy people, are bringing it to
the end! © Borys Hrinchenko

Ні, хоч я дуже люблю
Україну-неньку,
А сидітиму собі
Краще потихеньку
Even though I love
my Mother-Ukraine so much,
I would rather sit
and not do much
© Borys Hrinchenko
Зміст професійної підготовки фахівців з суспільної комунікації має бути спрямованим на розвиток їх аналітичних здібностей, що передбачає впровадження як традиційних форм та методів навчання (практичних занять та лекцій), спрямованих на усвідомлення сутності аналітичної діяльності, так і нетрадиційних (таких як "Круглий Стіл"), які активізують мисленнєву діяльність студентів, стимулюють професійну рефлексивність, критичність, гнучкість щодо оперування вже існуючими ментальними моделями.