Календар подій

Рейтинг успішності студентів за результатами заліково-екзаменаційної сесії (ІI семестр, 2019/2020 н.р.)