IMG1100
Контактна інформація

a.lisitskyi@kubg.edu.ua

Лісіцький Андрій Валерійович

Доцент кафедри публічного права

Науковий ступінь, вчене звання

PhD, доктор філософії

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Правознавчі студії: Порівняльне конституційне право

Конституційне право України

Конституційно-правові основи та гарантії місцевого самоврядування

Біографія

З  2002 року по 2016 рік ДСНС (МВС, МНС) України

З 2016 року по 2019 рік приватна юридична практика з конституційного, кримінального, цивільного, адміністративного, господарського права, юрист

З листопада 2019 року по лютий 2020 року – головний спеціаліст з питань цивільного Київського університету права Національної академії наук України

З квітня 2019 року по серпень 2023 року -  помічник адвоката, юрист ТОВ «Євросолар», адвокат, приватна юридична практика

З серпня 2023 року по т.ч. – доцент кафедри публічного права Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Освіта, захист дисертації:

вища юридична, Інститут післядипломної освіти та до університетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка (2014), спеціальність «Правознавство»,  кваліфікація «Спеціаліст»

 

Професійний і науковий інтерес

Сфера наукових інтересів: криміналістика, кримінальний процес, конституційне право

Інше

Публікації

1. Лісіцький А. В. Тактика огляду місця події під час розслідування кримінальних правопорушень, вчинених шляхом підпалу. Юридична психологія. 2021. № 1 (28). С. 88‒94. DOI: https://doi.org/10.33270/03212801.88.

 2. Лісіцький А. В. Особливості проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування злочинів, вчинених шляхом підпалу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2021 № 50. С. 109‒112. (Серія «Юриспруденція»). DOI: https://doi.org/10.32841/2307-1745.2021.50.23.

 3. Лісіцький А. В. Використання спеціальних знань для побудови криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень, учинених шляхом підпалу. Юридична психологія. 2022. № 2 (31). С. 85‒93. DOI: https://doi.org/10.33270/03223102.85

4. Чорноус Ю. М., Лісіцький А. В. Особливості організації розслідування кримінальних правопорушень, вчинених шляхом підпалу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2022. № 59. С. 74–79. (Серія «Юриспруденція»). DOI: https://doi.org/10.32841/2307-1745.2022.59.14

5. Чорноус Ю. М., Лісіцький А. В. Спеціальні знання у кримінальному провадженні: поняття, зміст, форми реалізації під час розслідування кримінальних правопорушень. Електронний юридичний журнал. 2023. № 1. С. 477‒480. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-1/112.

6. Лісіцький А. В. Особливості проведення судових експертиз під час розслідування кримінальних правопорушень, вчинених шляхом підпалу. Knowledge, Education, Law, Management. 2022. № 1 (45). С. 182‒187. DOI: https://doi.org/10.51647/kelm.2022.1.27 (Республіка Польща).

7. Лісіцький А. В. Використання спеціальних знань у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених шляхом підпалу. Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : тези наук.-практ. конф. (Ірпінь, 30 жовт. 2020 р.). Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. С. 30–34. 9 8. Лісіцький А. В. Поняття спеціальних знань у кримінальному провадженні. Актуальні питання криміналістики та судової експертизи : тези Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 19 листоп. 2020 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. С. 251–254. http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/17669/1/ zbirnyk_19112020.pdf.

9. Лісіцький А. В. Особливості використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень, вчинених шляхом підпалу. Особливості розслідування злочинів, пов’язаних з використанням вибухонебезпечних матеріалів: криміналістичні аспекти : матеріали Міжнар. кругл. столу (Київ, 18 лют. 2021 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. С. 83–87.

10. Лісіцький А. В. Правова регламентація використання спеціальних знань за умови розслідування злочинів, вчинених шляхом підпалу. Правовий дискурс : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів та викладачів закладів вищої освіти (Черкаси, 12 жовт. 2021 р.). Черкаси : Третяков О. М., 2021. С. 145–147.

 11. Лісіцький А. В. Проведення судових експертиз під час розслідування кримінальних правопорушень, вчинених шляхом підпалу. Інновації в криміналістиці та судовій експертизі : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 25 листоп. 2021 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. С. 347‒351.

12. Лісіцький А. В. Щодо необхідності нормативно-правової регламентації графічного відображення обстановки місця події за фактами вибухів і пожеж. Реформування кримінального провадження в Україні: кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. В. П. Бахіна, В. К. Лисиченка, І. Я. Фрідмана (Ірпінь, 20 травн. 2022 р.). Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2022. C. 172-177.

13. Лісіцький А. В. Особливості розслідування кримінальних правопорушень, вчинених шляхом підпалу, в умовах воєнного стану. Актуальні питання криміналістики та судової експертизи : матеріали міжвідом. наук.- практ. конф. (Київ, 25 листоп. 2022 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2022. С. 171–174.

Powered by SobiPro