imgIMG3223-1
Контактна інформація

h.vlasova@kubg.edu.ua

Власова Ганна Петрівна

Завідувач кафедри публічного права

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор юридичних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Кримінальне процесуальне право України
  • Порівняльне кримінальне та кримінально-процесуальне право 
  • Судові навички 

Біографія

2022 по т. ч. - завідувач кафедри публічного права Київського столичного університету імені Бориса Грінченка 

2020-2022 рр-професор  кафедри приватного та публічного права Київського університету імені Бориса Грінченка 

2015-2020 рр-завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики ПВНЗ ,,Европейський університет,,

2012-2015 рр- завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики Національної академії прокуратури України 

2008-2012 рр- доцент кафедри адміністративного права та управління Університету дердааноі податкової служби України

2006-2008 рр-доцент кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ України 

1999-2006 рр-служба в практичних органах МВС

1999 р.-закінчила Національну академію внутрішніх справ України з ,,відзнакою,, за спеціальністю ,,Прааознавство,, (спеціаліст, магістр)

Захист дисертацій, отримання вчених звань та нагород 

2006 рік-захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Тема дисертації: ,,Взаємодія як умова забезпечення виявлення і розслідування податкових злочинів,, 

2007 рік-присвоєння вченого звання доцента кафедри кримільного права, процесу та криміналістики

2014 рік- захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Тема дисертації: ,,Спрощення кримінального судочинства: історія, теорія та практика,,

2015 рік-присвоєння вченого звання професора кафедри кримінальний процес, криміналістика, судова експертиза.

2020 рік-відзначена державною нагородою ,,Заслужений діяч науки і техніки України,, 

Професійний і науковий інтерес

Стаж науково-педагогічної діяльності понад 20 років. Член спеціалізованих  вчених рад, з 2018-2021 роки очолювала Спеціалізовану  вчену раду К 26.063.02

Під іі керівництвом захищено більше 20 кандидатів юридичних наук.  Автор понад 190 наукових та науково-практичних та методичних публікацій (підручники, навчальні посібники, монографії, науково-практичний коментар до КПК України, словники термінів тощо). Є діючим адвокатом. 

Інше

Власова Г.П. Практика застосування спрощеного кримінального судочинства в окремих країнах СНД. Європейські перспективи. Науково-практичний журнал. 2013. № 8 С. 61–66.

Власова Г.П. Спрощення кримінального провадження на прикладі окремих європейських країн: досвід, практика застосування. Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал. 2013. №3 (11) С. 96–102.

Власова Г.П. Укладення угоди між прокурором і підозрюваним (обвинуваченим) про визнання винуватості. Науковий вісник Національного університету ДПС України. Ірпінь, 2013. № 2(61). С. 140–144.

Власова Г.П. Сутність та завдання спрощеного кримінального судочинства. Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць Національного університету «Одеська юридична академія». Одеса, 2011. Випуск 57. С. 511–516.

Власова Г.П. Нормативне визначення інституту медіації та відновного правосуддя в кримінальному процесі України. Південноукраїнський правничий часопис. Науковий журнал Одеського державного університету внутрішніх справ. Одеса, 2011. № 4. С. 73–76.

Vlasova G. Uproszczone postępowanie karne na Ukrainie na podstawie umów o pojednaniu. Oświata i Nauka Bez Granic PRO FUTURO (Nauka, oświata, prawo i zarządzanie). Łódź (Polska), 2013. № 3 (1). С. 63–76. 65.      

Власова Г.П. Компроміс при спрощеному кримінальному судочинстві в окремих зарубіжних країнах. Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету ДПС України. – Ірпінь, 2015. – Вип. 1(2). – С. 145–152

Vlasova G., Hurina D., Shostakovska A., P.Tsimbal The development of an industrial enterprise through the formalization of control indicators Preventive anticrisis strategy for development of industrial enterprise. Independent Journal of Management & Production, (IJM&P), Volume 10, Issue 2, 2019

Yakymchuk N., Vlasova G., Vaitsekhovska O., Tsymbal P.. Тo the questions of international legality of local community in the international legal economic relations. European Cooperation, 2(42), (2019), 35-61.

Mельниченко О., Власова Г. Електронні гроші та криптовалюта: основіні поаняття, відмінності та спільні риси. European Cooperation Vol 1, No 32 (2018), 30-44

Chandeth, L., Shostakovska, A., Tsymbal, P., & Vlasova, G. (2020). Quality Control Development at the Strategic Level. Virtual Economics, 3(1), 58-73.

Powered by SobiPro